Albert van Dekema

Slotheer van Dekema State, na het overlijden van zijn vader in 1568.

Na 1578 in ballingschap (C.E. 1580) en als vaandrig in het leger onder zijn broer hopman Rienck.
Op 11-5-1581 werden hopman Rienck en zijn vaandrig Albert Dekema gevangen genomen tijdens de verovering van het kasteel te Stavoren.
zij werden later gewisseld tegen Doecke van Martena en Johan van Roorda.

T327-1416:Scheiding en deling in 1596 tussen enerzijds Rienck en Albert van Dekema en anderzijds Tjalling van Botnia inzake goederen geërfd van hun oom Hette van Dekema (testament 1588).
Statenresolutie d.d.25-3-1603:het huis van Rienck en Albert van Dekema annex aan het hof van graaf Willem Lodewijk te Leeuwarden wordt door de staten gekocht voor 8895 gulden.
Hij had geen kinderen en testeerde te Jelsum in 1604,waarbij de nalatenschap kwam aan Schelte van Aebinga (kopie van zijn testament in T327-1643 en ook DDD 1-108).
Hij overleed op de begrafenis van (zijn nicht) Foockel van Botnia te Weidum.

Zie ook Grafschriften Walle [1381].
Op de Dekema-Roorda steen te Jelsum: Deckema,Hottinga,……,Zwinters,Roorda,Hottinga,Neerden,Suylen.
Albert’s vader (Pieter) had als grootouders van vaderskant Juw van Dekema en Catharina van Hottinga.
Albert’s moeder (Catharina) had als grootouders van vaderskant Albrecht van Loo en Maria Pietersdr Zwinkers/Zwinters.
Zijn vrouw Haring had als grootouders Sybrant van Roorda x Haring vanHottinga en Maerten van Naerden x Petronella Obrechtsdr van Zuylen (zie ook HvR).

Familiewapen van de ouders van Albert van Dekema: Pieter van Dekema en Catharina van Loo
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAlbert van Dekema
WoonplaatsJelsum, Dekema State
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 7
RangSpaans Regiment
Officier van:<1581
Officier tot?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33182
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen

Andere vaandrigs

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins