Oene van Teyens

-kapitein

-Hij moet in 1660 al kapitein zijn geweest, omdat op de grafzerk van vaandrig Jan Siemens staat vermeld dat hij diende onder capit. Oene van Theyens.
Hij volgde op 17-3-1666 kapitein Damas van Loo op.
Op 9-1-1686 werd hij opgevolgd als kapitein door Dominicus Acronius a Buma.
-rouwbord in kerk Nuis.

Rouwbord van Romelia van Fockens, vrouw van kapitein Oene van Teijens.

Opschrift:
‘Juff. Rommelia van Fockens in leven huisvrouw van de EE Manhafte Cap. Oene van Teijens oud 30 jaren en vijf maanden overleden den
17 april Anno M D C L XXIV’

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Leeuwarderadeel
plaats: Huizum
boeknummer: 3035
Ao 1660 den 12 april is seer christlyck in den heere ontslapen den eersamen Ian Simons in leven burger vaandrig w…ck schryver van compagie des capit Oene van Theyens en wyncoper binnen Leeuwarden olt int 46 iaer

Anno 1713 den 13 augusti is seer christelick is in den heere ontslapen de eerbare Grietie Hendricks laeste weduwe van wijlen Pijtter Cornelis Backer in leven burger ende coopm binnen Leeuwarden en schryver van een compagnie te voet oudt 72 i[aer] en leit alhier begraven

Beetsterzwaag op de Schotanusatlas uit 1718
Links naast de kerk Fockens State.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamOene van Teyens
WoonplaatsBeetsterzwaag
CompagnieC06
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1666
Officier tot1686
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35309
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
State
Familiewapen
Voorganger in C06Damas van Loo
Opvolger in C06Douwe Acronius a Buma

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins