Jan Sipkes Monsma

Hij werd in 1722 lidmaat van Bolsward, woonde toen te Makkum en was toen schrijver van een compagnie te voet.

www.walmar.nl/inscripties
1779 den 2 septbr is in den heere gerust de eersame Ian Sipkes Monsma in leeven meede regter van Wonseradeel en oud schrijver van twee compagni infanteri oud 81 iaaren en 3 maanden en 5 dagen en is den 7 dito hier bijgeze

E-mail Theo Terpstra dd 29-4-2023:
Op 14 juli 1727 bekent Aafke Lolckes, weduwe Eeling Jacobs, in leven gortmaker tot Maccum, schuldig en ten agteren te wezen aan Jan Monsma, schrijver van een compagnie te Maccum, de somma van 230 car.gls, herkomende uijt een handschrift van 300 car.gls bij haar en haar man zaliger den 19 september 1720 ontfangen, welke voornoemde somma door hen is opgenomen van Lijsbet Lolkes, in leven weduwe van Jorrijt Jorrijts coopman tot Maccum en alsoo door ’t overlijden derzelver, het in deilling te beurt gevallen is aan haar dogter Swopkjen Jorrijts, nu tegenswoordig echte vrouw van Jan Monsma. De obligatie wordt op 15 juli 1727 geregistreerd.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJan Sipkes Monsma
WoonplaatsBolsward
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:<1722
Officier tot>1722
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)45470
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins