Douwe Douwes van Aylva

Woonde met zijn vrouw op Sjucksmastate te Waaxens.
Op 3-10-1590 was hij lid van de Friese Krijgsraad, die het vonnis uitsprak over Michiel Högelcko.
Overleed bij het beleg van Deventer.
Jan Jansz was zijn luitenant in 1589, dit moet wel Jan Jansen Wederspan zijn (dagboeken WL)
Het ligt dan voor de hand dat Jan Jansen Wederpan in 1591 hem opvolgde als kapitein.

(dagboeken WL, 27-7-1591)
Twee nyewe hopl[uden] gecoren. Jacob de Vriess in plaets van Grovestyns,
Hero Hottinga in plaets van Douue Aluwe

http://www.stinseninfriesland.nl/SjuxsmaStateWaaxens.htm
In 1580 wordt de state bewoond door Epo van Galema.
Hij werd in 1586 bij zijn vlucht naar het klooster Foswerd gedood. Zijn weduwe Syts Sickes van Tjessens hertrouwde Douwe Douwesz van Aylva,(*3) wiens moeder, Frouck Ernstdr. van Mockema, weer een erfgenaam van Abbe Sjuxsma was.
Daar beide huwelijken van Syts Tjessens kinderloos waren gebleven kwam Sjuxma aan haar zuster Doedt van Mockema, die was gehuwd met Homme van Harinxma thoe Slooten.
In 1598 bewoont Doedt als weduwe de state.

https://www.dbnl.org/tekst/berg229noor02_01/berg229noor02_01_0016.php
Epitaaf
Tegen de noordmuur is een epitaaf gemetseld, gesticht door Syts Tjessens voor haar op 28-jarige leeftijd voor Deventer gevallen echtgenoot Douwe van Aylva (afb. 320).

Behalve het alliantie-wapen Aylva-Tjessens met dekkleden en als uitkomend helmteken een eenhoorn, zijn aan weerszijden van een Athene-figuur acht kwartieren aangebracht: heraldisch rechts Aylva-Thiema en Mockema-Foppinga (?); links Tjessens en een vrouwelijk wapenschild gedeeld: rechts halve adelaar, links lelie en ster eronder.

Vervolgens een mannelijk wapen met drie sterren twee en een, en een vrouwelijk wapen met lelie en twee sterren schuins.

De tekst luidt:

‘Dowoni ab Aylwa/Nobili et illustri loco ab avis et atavis nobilibus
Ailwanae/ stirpis prognato duci Militiae pro libertate patriae fortiter/
pugnati dum illustriss. Comites Nassovieses et status con/ foedaratae
Belgiae davetriae muros tormetis bellicisqu/ aterent ab hostibus glande
caput terebrate in ipso flore/ aetatis Ano 28 misere trucidato dulcisso suo
marito/ moestissa uxor et nobilis matrona Sydts Tiessens/ 15 posuit 92’.

Vertaling: ‘[Dit gedenkteken] voor haar zeer geliefde echtgenoot Douwe
van Aylva, uit een ter plaatse edel en beroemd geslacht, zoon van edele
ouders en voorvaderen, Van Aylva, aanvoerder te velde voor de Vrijheid
des Vaderlands, krachtig strijdend, toen de Hoog Ed. Graven van Nassau
en de Staten der Verenigde Provinciën de muren van Deventer met
krijgsgeweld deden schudden, ongelukkig gedood doordat een
vijandelijke kogel hem het hoofd verbrijzelde, juist in de bloeiende leeftijd
van 28 jaren, liet de diepbedroefde gade en edele Vrouwe Siedts Tjessens
in 1592 plaatsen’.

Waarschijnlijk is dit epitaaf gemaakt door P. Dirks, die ook de grafzerk van Ernst van Aylva van Herweij te Ternaard maakte en van een vergelijkbaar elegante naaktfiguur voorzag.

Epitaaf van Douwe van Aylva in de kerk te Waaxens.

https://www.dbnl.org/tekst/berg229noor02_01/berg229noor02_01_0016.php
Epitaaf
Tegen de noordmuur is een epitaaf gemetseld, gesticht door Syts Tjessens voor haar op 28-jarige leeftijd voor Deventer gevallen echtgenoot Douwe van Aylva (afb. 320).

Behalve het alliantie-wapen Aylva-Tjessens met dekkleden en als uitkomend helmteken een eenhoorn, zijn aan weerszijden van een Athene-figuur acht kwartieren aangebracht: heraldisch rechts Aylva-Thiema en Mockema-Foppinga (?); links Tjessens en een vrouwelijk wapenschild gedeeld: rechts halve adelaar, links lelie en ster eronder.

Vervolgens een mannelijk wapen met drie sterren twee en een, en een vrouwelijk wapen met lelie en twee sterren schuins.

De tekst luidt:

‘Dowoni ab Aylwa/Nobili et illustri loco ab avis et atavis nobilibus
Ailwanae/ stirpis prognato duci Militiae pro libertate patriae fortiter/
pugnati dum illustriss. Comites Nassovieses et status con/ foedaratae
Belgiae davetriae muros tormetis bellicisqu/ aterent ab hostibus glande
caput terebrate in ipso flore/ aetatis Ano 28 misere trucidato dulcisso suo
marito/ moestissa uxor et nobilis matrona Sydts Tiessens/ 15 posuit 92’.

Vertaling: ‘[Dit gedenkteken] voor haar zeer geliefde echtgenoot Douwe
van Aylva, uit een ter plaatse edel en beroemd geslacht, zoon van edele
ouders en voorvaderen, Van Aylva, aanvoerder te velde voor de Vrijheid
des Vaderlands, krachtig strijdend, toen de Hoog Ed. Graven van Nassau
en de Staten der Verenigde Provinciën de muren van Deventer met
krijgsgeweld deden schudden, ongelukkig gedood doordat een
vijandelijke kogel hem het hoofd verbrijzelde, juist in de bloeiende leeftijd
van 28 jaren, liet de diepbedroefde gade en edele Vrouwe Siedts Tjessens
in 1592 plaatsen’.

Waarschijnlijk is dit epitaaf gemaakt door P. Dirks, die ook de grafzerk van Ernst van Aylva van Herweij te Ternaard maakte en van een vergelijkbaar elegante naaktfiguur voorzag.

het oude klooster […..] te Waaxens behoort den Hr. Harinxma toe Sloten, 1722
Tekening van Sjuxma State door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDouwe Douwes van Aylva
WoonplaatsWaaxens, Sjuxma State
CompagnieC181
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1588
Officier tot1591
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)33634
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenEpitaaf
Familiewapen
State
Opvolger in C181Here Douwes van Hottinga

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins