Vincent van Glinstra

Woonde te Burgum (1715).

Op 29-9-1692 werd Vincentius van Glinstra cornet in de compagnie van ritmeester Lannoy, als opvolger van N. Dijkmans.
Op 23-3-1694 werd Adriaen Jarigh Ram cornet in de compagnie van ritmeester Lannoy, als opvolger van V(incent) van Glinstra.

Op 15-12-1693 werd V(incent) Glinstra kapitein, als opvolger van H(enricus) a Starringa.

Op 27-5-1699 werd P(etrus) van Goens kapitein, als opvolger van V. van Glinstra.
Vincentius van Glinstra i.p.v. Hendrik de Sandra – 27 mei 1699

Hij was generaal-majoor en kolonel van een regiment cavallerie in dienst dezer landen en commandeur van Emden.

De Heere Bregardier Vensentius van Glinstra en Commandeur van de stad Emden en mevrouw Aurelia van Scheltinga egteluijden tot Bergum’
TIE 060 (1714-1719) folio 108 (foto 55), 1715
(G. Mast)

De Heer Bregardier Vincentius van Glinstra, en commandeur van de Stad Embden en mevrouw Catharina Aurelia van Scheltinga egteluiden wonende te Bergum’
TIE 060 folio 533, 1719.

de Heere Vincentius van Glinstra, bregadier van een cavallerij van de Verenigde Nederlanden en commandeur van de stad Emden, tot Bergum woonagtigh
TIE 61 folio 234 (foto 124), 1721

vindplaats: naamplaatje uit de grafkelder; verdwenen
type: Naamplaatjes
bron: Grafschriften Menaldumadeel
plaats: Blessum
boeknummer: 8316
Mevrouw Maria Huigens huisvrouw van den heer Wencentius van Glinstra majoor van een regiment cavalarij overl. den 22 julij 1702 oud 32 jaren

vindplaats: naamplaatje uit de grafkelder; verdwenen
type: Naamplaatjes
bron: Grafschriften Menaldumadeel
plaats: Blessum
boeknummer: 8322
Den wel geb. heer Vencentius van Glinstra generaal majoor der vereenigde Nederlanden overl. 3 novembr 1730 oud 53 jaren

vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. – 15 sept.
plaats: Oudwoude
boeknummer: 5317
Vincentius van Glinstra gebooren den 26 januari 1676
Vincentius van Hiemstra gebooren den 10 april 1730
Vincentius van Hiemstra gebooren den 25 augustus 1734
Jr. Schelto Vincent van Sijtzama geboren den 25 april 1769

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamVincent van Glinstra
WoonplaatsBurgum
CompagnieRITMEESTERS 01
C172
RangFriese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1693 en 1699
Officier tot1699 en <1730
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)13382
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenOverige
Familiewapen
Voorganger in RITMEESTERS 01Hendrik de Sandra

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins