Willem Livius van Bouricius

Woonde te Kollum, ‘Nijenburgh’.

Afbeelding van ’s Lands hulk van Vriesland ‘De Dwinger’ op de rede van Harlingen, 1793.
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=101018809

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010612810:mpeg21:a0089
Hij werd in 1777 tot commandeur (kapitein) bevorderd.
In 1779 liet hij een landhuis bouwen genaamd ‘Nijenburgh’, een kwartier westelijk van Kollum, later behorend aan de familie van Limburg Stirum en in 1875 afgebroken.
In 1780 voerde hij het bevel op het fregat ‘Eensgezindheid’ van de Friese admiraliteit. (36 stukken).
In 1781 nam hij met Kinsberger, onder schout-bij-nacht Zoutman, deel aan de Slag bij Doggersbank (het enige opmerkelijke apenfeit dat in de ongelukkige 4e Engels oorlog voorviel).
Bouricius viel op door zijn moedig gedrag en kreeg ook de 30e november van dat jaar (1781) te Den Haag de ere-sabel.
In 1787 voer hij op het fregat ‘Pallas’.
In 1787 voer hij naar de Middelandse zee, waar hij o.a. bij Gibraltar op de Marokkanen lette, die onze handel veel schade deden.
In 1789 werd hij commandant van ’s Lands Hulk de Dwinger.
Op 15 maart 1793 brak er plotseling brand uit op het schip.
Hierbij kwamen velen om; van de 140 man, werden er 73 gered.

‘Berigt wegens het ongeluk van ’t schip ‘Lands Hulk, 1793
(Google Books)

vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Oudwoude
boeknummer: 5325
De wel geboren heer Willem Livius van Bouricius colonnel en capetain bij het college ter admiraliteit in Frisland en commanderende ’s lands hulck de dwinger geankerd op de rhede van ’t Vlie overleden den 15 maart 1793 in den ouderdom van 46 jaaren en ruim vijf maanden

Rouwbord van Willem Livius van Bouricius (1746-1793) in de kerk van Oudwoude.
(foto: Supersneuper)


Afbeelding van ’s Lands hulk van Vriesland ‘De Dwinger’ op de rede van Harlingen, 1793.
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=101018809


‘Berigt wegens het ongeluk van ’t schip ‘Lands Hulk, 1793
(Google Books)

Familiewapen Bouricius
(Stamboek van den Frieschen adel)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWillem Livius van Bouricius
Woonplaats-
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Kapitein
Officier van:?
Officier tot<1793
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39479
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
Familiewapen
Overige
Boeken/artikelen
Opvolger in ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDDoecke van Martena

Andere kapiteins van de Friese Admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins