Hendrick van Besten

Afkomstig uit omgeving Bad Bentheim/Hardenberg (JP).
Hij volgde op 16-7-1608 Doede van Kniphuizen op als Fries kapitein.

Pybe Gerritsma werd op 8-3-1621 aangesteld tot schrijver van de compagnie van kapitein Besten.
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

Op 22-7-1619 werd Christiaan, vorst, Hertog van Brunswijk en Lunenburgh kapitein, als opvolger van N (Bartholomeus) IJsercramer.

In het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden hing een officierenreeks bestaande uit 31 portretten van het Friese Regiment.
Deze reeks werd aangelegd door stadhouder Willem Lodewijk.
Een latere lijst van 26 portretten, meestal met een naam, is bewaard gebleven in Tresoar. (zie artikel Radetsky – negen eeuwen Friesland-Holland).
nr. 20 = Kapitein Beste

-in 1626 is Wibrandt van Roorda zijn luitenant
-in 1629 is Douwe van Burmania zijn luitenant.

In 1628 stond zijn compagnie op repartitie van Friesland
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Lijst met schrijvers van alle compagnieën op repartitie van Friesland, 1628

Jurrien van Viersen van de comp. van Besten in plaets van P. Gerrytsma, den 31. Jan.rii 1628
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

homas Sydses van de comp. van H. van Besten in plaets van J. van Vierssen, den 2. Martii 1631
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

-in 1641 is Jelger Feytsma zijn luitenant.
Op 29-9-1643 werd H(endrick) van Besten opgevolgd door kaptein G(eorge) Frinck.

In 1626 was Frans van Aylva zijn luitenant (grafsteen in Hijum, waarop ‘manhaften hopman Hendrick van Besten’ wordt genoemd.
Archief (Ernst Casimir): brief ingekomen van Hendrik van Besten, waarin hij Jonas Heijneman aanbeveelt voor een benoeming als vaandrig, 1631.
Op 30-11-1641 werd Rienck van Adelen uitenant onder kapitein Van Besten, opgevolgd door Jelger van Feytsma.
Hij kreeg in 1641 consent voor de (ver) koop van een woning te Leeuwarden aan de Grote Kerkstraat, was toen kapitein.

http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-0133-1859-8.pdf
Familie?
En: Tousiours constant, in Groningen 16 April 1606.
Elisabeth Eolteman, zeer waarschijnlijk eene dochter van
Hillebrant Eolteman, getrouwd met Judith Eengers, we-
duwe van N. van Besten. Zij plaatste een wapenschild
met de vereenigde wapens van Rolteman, Coninck, Rengers en Holdinga, en de spreuk: Heer tot dyner eer.

Kenmerken

NationaliteitDuitsland
NaamHendrick van Besten
Woonplaats-
CompagnieHOOGDUITS 8
RangHoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins
Officier van:1608
Officier tot1643
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35007
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar
Voorganger in HOOGDUITS 8Doede van Kniphuizen
Opvolger in HOOGDUITS 8George Frenck

Andere Hoogduitse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins