Hendrick van Besten

-kapitein

Afkomstig uit omgeving Bad Bentheim/Hardenberg (JP).
Hij volgde op 16-7-1608 Doede van Kniphuizen op als Fries kapitein.
-in 1626 is Wibrandt van Roorda zijn luitenant
-in 1629 is Douwe van Burmania zijn luitenant.
-in 1641 is Jelger Feytsma zijn luitenant.
Op 29-9-1643 werd H(endrick) van Besten opgevolgd door kaptein G(eorge) Frinck.

In 1626 was Frans van Aylva zijn luitenant (grafsteen in Hijum, waarop ‘manhaften hopman Hendrick van Besten’ wordt genoemd.
Archief (Ernst Casimir): brief ingekomen van Hendrik van Besten, waarin hij Jonas Heijneman aanbeveelt voor een benoeming als vaandrig, 1631.
Op 30-11-1641 werd Rienck van Adelen uitenant onder kapitein Van Besten, opgevolgd door Jelger van Feytsma.
Hij kreeg in 1641 consent voor de (ver) koop van een woning te Leeuwarden aan de Grote Kerkstraat, was toen kapitein.

Kenmerken

NaamHendrick van Besten
Woonplaats-
CompagnieC64
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitDuitsland
Officier van:1608
Officier tot1643
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)-
Blog-
Voorganger in C64Doede van Kniphuizen
Opvolger in C64George Frinck