Otto van Jeltinga

Hij woonde te Kollum, op Schonenburg
http://www.stinseninfriesland.nl/SchonenburgKollum.htm

Op 15-12-1664 liep hij mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.

https://www.dbnl.org/tekst/berg229koll01_01/berg229koll01_01_0010.php
Zijn zoon Otto was in 1677 ontvanger van Kollumerland

Op 30-1-1680 volgt O(tto van) Jeltinga kapitein I(ohannes) van Velsen op.
Op 27-4-1680 werd L.(ambertus) Beintema kapitein, als opvolger van I (=Otto?) Jeltinga.

Zie leedbrief overlijden James Murray 5 juli 1684
Woonplaats: []
De Heer Capitein Otto van Jeltinga
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

http://www.stinseninfriesland.nl/SchonenburgKollum.htm
Na de dood van Duco is de state eigendom van zijn zoon Otto van Jeltinga. Vermoedelijk heeft hij het naastgelegen Riddersma gekocht van zijn nicht Juliana van Jeltinga en de beide states samengevoegd. Volgens Andreae zou na de samenvoeging Riddersma State zijn afgebroken terwijl Schonenburg/Jeltinga State bewoond gebleven zou zijn. Uit 1711 dateert echter de vermelding “Riddersmastate oft nu Jeltinga-slot genaemt”. Dit zou kunnen inhouden dat Andreae het mis had en dat Schonenburg is afgebroken en niet Riddersma.

Akte Res-1691/11/20a 1691-11-20; Resoluties
Aktenummer:
Res-1691/11/20a
Aktedatum:
1691-11-20
Soort bron:
Resoluties
Samenvatting:
Jr. Otto van Jeltinga, olde capitain, alhier.
Oud:…..
Terzake: resistentie van de executeur Alb. Scheverstein, gepleegd met een degen.
Boete van 12 goltguldens.

Aktenummer:
gg082-8a
Aktedatum:
1680-02-12
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Juliana Magdalena van Jeltinga, echtgenote van Johannes van Velsen, collonel luijtenant, binnen Leeuwarden.
Een broer van bovenstaand persoon is Otto van Jeltinga, capitain binnen Leeuwarden.
1680 Januarij 23. Schuldvordering (f 11000,-) ter sake ter leen gegeven gelden, te vorderen van Otto van Jeltinga, voornoemd.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Otto van Jeltinga
Periode: 1586 – 1792
Naam Otto van Jeltinga
Functie –
Datum –

Otto van Jeltinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamOtto van Jeltinga
Woonplaats-
CompagnieC96
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1680
Officier tot1680
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39277
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Voorganger in C96Johannes van Velsen
Opvolger in C96Lambertus Beintema

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins