Tjerk Hiddes de Vries

Woonde te Harlingen.

http://www.simonwierstra.nl/VRIES.htm
Hij is ws.genoemd naar Tjerk Obbes, zwager van Swob, die in 1621 overleed. Nog voor zijn huwelijk wordt hij lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 30-1-1648. Hij koopt op 13-3-1660 een half huis te Harlingen.
Over hem wordt uitvoerig geschreven door notaris Haagsma in “de vrije Fries” (1895), deel 18, blz.305-418 en 459-623. Het volgende is ontleend aan het Biografisch Woordenboek deel 3-1363 en aan de Encyclopedie van Friesland:
Hij nam in 1658 deel aan de tocht naar de Sont (Noordse oorlog); wordt op 29-3-1665 tot kapitein benoemd;
doet mee aan de slag bij Lowestoft op 13-6-1665 (2e Engelse oorlog), waar hij de rechterhand is van admiraal Stellingwerff, die sneuvelde;
hij wordt daarna in de plaats van Stellingwerff benoemd tot luitenant-admiraal met als vlaggeschip “Groot Frisia”;
streed het daaropvolgende jaar mee in de 4-daagse zeeslag (11, 12, 13 en 14 juni 1666);
raakt gewond op de eerste dag van de 2-daagse zeeslag (4 en 5 augustus 1666); overlijdt aan zijn verwondingen op 6-8-1666 te Vlissingen.
Bovengenoemde data zijn volgens de Gregoriaanse kalender, die 10 dagen voorloopt op de Juliaanse kalender; de laatste was toentertijd nog in gebruik in Friesland.
Over de plaats van zijn graf vond een discussie plaats tussen Glastra van Loon en v.d.Kooi( ’t Beaken XI-69 en XIV-39). Bij de artikelen van v.d. Meer en v.d. Kooi over de familie van Tjerk Hiddes in ’t Beaken XIV vindt men op blz. 52-54 een vrijwel volledig literatuuroverzicht betreffende de familie.
Na zijn overlijden bleek, dat Tjerk Hiddes een vermogend man was geworden (inventarisatie op 2-1-1667, HAR 207-274/295).
Er waren heel veel Oostindische voorwerpen bij.

Zijn portret hing in de voorkamer van Michiel de Ruyter (tweet Boudewijn Steur)

Hij werd op 16-3-1667 opgevolgd door luitenant-admiraal Hans Willem van Aylva.

In het centrum van Harlingen is in 1934 een monument voor hem geplaatst in de vorm van een boeg, met daarop een borstbeeld van hem.

Postzegel van 25c met afbeelding van hem.

Afbeelding via https://oudbarradeel.nl/?p=763
Datering: 1666-1672
Een prent gemaakt door de Amsterdammer Abraham Bloteling (1640-1690) op basis van een tekening van de Amsterdammer en leerling van Rembrandt genaamd Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674).
De titel bovenaan deze prent luidt: “Qui per virtutem peritat, non interit”.
Dit is een uitspraak van de Romeinse Plautus en is gebaseerd op de eeuwige glorie van goede daden en betekent dan ook ongeveer: “hij die sterft vanwege zijn goede eigenschappen, zal niet vergaan”
Bron van de afbeelding: Rijksmuseum.

Datering: 1666-1672
Een prent gemaakt door de Amsterdammer Abraham Bloteling (1640-1690) op basis van een tekening van de Amsterdammer en leerling van Rembrandt genaamd Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674).
De titel bovenaan deze prent luidt: “Qui per virtutem peritat, non interit”.
Dit is een uitspraak van de Romeinse Plautus en is gebaseerd op de eeuwige glorie van goede daden en betekent dan ook ongeveer: “hij die sterft vanwege zijn goede eigenschappen, zal niet vergaan”
Bron van de afbeelding: Rijksmuseum.


Nederlandse postzegel van 25c, met afbeelding van Tjerk Hiddes de Vries.

Rouwbord van Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666)
(Fries Scheepvaartmuseum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTjerk Hiddes de Vries
WoonplaatsHarlingen
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal
Officier van:1665
Officier tot1666
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)40492
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenRouwbord

Andere luitenant-admiraals

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins