Frederick van Alema

Woonde te Bolsward.

Op 9-2-1659 werd Fredericus Alema vaandrig in de compagnie van kapitein (Lodewijk Douwes) Harinxma, als opvolger van J.J.(Idzart Jacob) van Harinxma.
Op 7-9-1661 werd Augustinus Idtsma vaandrig in de compagnie van kapitein J.J.(Idzart Jacob) van Harinxma, als opvolger van F(redericus) van Alema.

Hij was vaandrig, burgemeester Bolsward, Raad ter Admiraliteit, Gedeputeerde Staat van Friesland.

Aanstelling op 23 april 1675 te Den Haag
Geregistreerde: Frederick Alema
Extra informatie: Functie Raad ter Admiraliteit in Friesland
Nationaal Archief, Commissieboeken

Zie leedbrief overlijden James Murray 5 juli 1684
Woonplaats: []
De Heer Fredericus van Alema, en ’t huisgesin
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Op 24 mei 1665 wordt gewesen op de copers voor recht de koop door Fredericus Alema, old faendrich van een compagie voetvolck, en juffr. Catharina van Mellinga, echteluijden residerende tot Bolswart, van sekere dartien pondemate fenlandt , daaronder t’hornleger mede begrepen, met d’huisinge, hoijbergh, hovinge, bomen en plantagie sampt halve watermolen op d’landen staande en de gerechtigheijt van een vrije stemme, gelegen onder den dorpe Tierckwert. Verkoopster is Jetske Jans, echte wijf van Nanne Hilles Hoijtinga wonachtig in den dorpe Schettens int geheel voor 2.184 ggls.
(proclamatieboeken Wonseradeel inventarisnummer 225 folio 125&so)
(e-mail van Theo Terpstra dd 28-2-2024)

Familiewapen Alema
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFrederick van Alema
WoonplaatsBolsward
CompagnieC40
RangFriese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:1659
Officier tot1661
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39908
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen

Andere vaandrigs

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins