Mauritz Lodewijk baron van Isselstein

Afkomstig uit Duitsland.
ook: IJsselstein

Op 15-12-1664 ws hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.

In 1665 werd het Regiment Schwartzenberg opgericht, opgeheven in 1679.
Van 24-7-1675 tot 2-3-1677 was hij majoor
(https://www.uitdeoudekoektrommel.com/militaire-stamboeken-en-conduitelijsten-staatse-leger-1707-1795/)

Op 3-2-1676 werd Martinus Scheltinga cornet in de compagnie van ritmeester IJsselstein, als opvolger van [].

Op 6-11-1690 werd Mauritz baron van Isselstein ritmeester, als opvolger van J(ohan) R(einhardt) van Coevorden.
Op 9-12-1691 werd Gabriel Rocqueval ritmeester, als opvolger van M(auritz) baron van Isselstein.
Op 8-5-1691 werd Mauritz baron van Isselstein ritmeester, als opvolger van H(essel) van Aylva.
Op 30-6-1693 werd Jr. Tjalling Schelte Livius van Camstra cornet in de compagnie van ritmeester (Maurits baron van) Isselstein, als opvolger van F(loris) C(ornelis) van Nijsten.
Op 27-12-1700 werd Philip Frederick Vegelin van Claerbergen ritmeester, als opvolger van M(auritz) van Isselstein.

In de boedelinventaris dd 3-11-1680 opgemaakt te Leeuwarden, van de mr. schilder Johannes Heimans, staan veel vorderingen vermeld, waaronder een flink aantal officiers.
** (Mauritz Lodewijk baron van?) Yselstein 12:00 **
Uit: Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw.
Proefschrift van Piet Bakker, 2008.
(NB: niet zeker of hij dit is)

Bij vermelding staat Maurits Ludwig als Baron en Heer van Wulfrade vermeld. Wulfrade is de vernederlandsing van Wulfrath NRW, Duitsland.
Lidmaat 31.1.1670 Hervormde Gemeente Holwerd

hypotheekboek Dokkum, 14-1-1690:
kopers: Jan Clases schuitevader en Grietie Jans echtelieden
verkopers: Dirck Heisterkamp ruiter onder de heere ritmeester Iselstein

http://www.stinseninfriesland.nl/HaniaStateHolwerd.htm
Nadat hun dochter Hester Lucia er korte tijd gewoond had met haar man Maurits Lodewijk van Isselsteijn, kwamen na diens dood in 1675 haar nichten Helena en Elisabeth van Aylva, dochters van Scipio Meckema van Aylva op het huis wonen.

Hania State te Holwerd (tekening: Fries Museum)

Mauritz van IJsselstein bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitDuitsland
NaamMauritz Lodewijk baron van Isselstein
WoonplaatsHolwerd, Hania State
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangFriese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:<1675 en 1690 en 1691
Officier tot<1690 en 1691 en 1700
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)40899
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Voorganger in ONBEKEND 1600-1700Willem van Nassau-Siegen

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins