Hendrik van Nassau-Siegen

Hij was luitenant-kolonel van het Noordhollandsche regiment.

– 2 januari 1636 aangesteld als luitenant-kolonel Noord-Hollands regiment
-na dood Frederik Hendrik, op 14-3-1647 aangesteld als kolonel van het Noord-Hollands regiment.

Portret van een Henricus, graaf van Nassau, in de portrettenreeks van het Noord-Hollands regiment (Hoornreeks), met nr. 28.
portretbuste man met halflang blond haar, snor, sik, harnas met oranje sjerp met
kant, kraag met kant afgezet, ’28’, ‘Henricus Com. Nass:’

Portret van Hendrik van Nassau, jaren 1630.
Openbare collectie Stadhuis Hulst (Zeeland)
https://rkd.nl/images/16405

Portret van Hendrik van Nassau, ong. 1625-1649.
(NB: portret moet van 1649 of later zijn, omdat hij de Witte Olifant draag)
Verblijfplaats onbekend.
https://rkd.nl/images/137066

https://rkd.nl/images/16405
Hendrik van Nassau -Siegen
Functie: Student te Leiden (1623); in he Staatse leger als kapitein (1632), luitenant-kolonetl (1636) en kolonel (1647); ritmeester in 1649; diplomatieke opdrachten te Parijs, Stockholm, Warschau en Wenen; vanaf 1645 gouverneur van Hulst; 1649 ontving hij de Deense Orde van de Witte Olifant.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Nassau-Siegen_(1611-1652)
Hendrik werd op 27 november 1632 kapitein van een compagnie te voet in Staatse dienst. Op 2 januari 1636 werd hij luitenant-kolonel en op 23 maart 1647 kolonel van het Noordhollandse regiment. Op 20 april 1640 werd hij bovendien ritmeester.[6] In de Tachtigjarige Oorlog onderscheidde hij zich bij het Beleg van Gennep in 1641 en in het Rijk van Nijmegen.[7] Hij was sinds 1645 gouverneur van Hulst.[6][7][8]
De Republiek heeft herhaaldelijk een beroep op Hendrik gedaan voor diplomatieke missies.[4][6][7][9] In 1638 bracht hij in Parijs de gelukwensen van de Staten-Generaal over ter gelegenheid van de geboorte van de dauphin (de latere koning Lodewijk XIV),[4][5] en verzocht hij koning Lodewijk XIII namens prins Frederik Hendrik peter te staan bij de doop van diens zoon Hendrik Lodewijk.[5][8]
In 1643 maakte Hendrik een reis naar Scandinavië. In februari woonde hij in Stockholm het huwelijk bij van graaf Oxenstierna (een neef van de Zweedse rijkskanselier Axel Oxenstierna).[9] Aan het hof van koningin Christina van Zweden ontmoette Hendrik zijn zuster Amalia en haar echtgenoot, veldmaarschalk Herman Wrangel af Salmis, gouverneur van Lijfland. Met een groot gevolg reisde Hendrik naar Danzig en Warschau en keerde via Wenen terug naar de Republiek. Het doel van deze diplomatieke reis is onbekend gebleven.[noot 3] Maar uit een brief is wel bekend dat koning Wladislaus IV van Polen, ondanks zijn wantrouwen jegens alles wat van prins Frederik Hendrik kwam, Hendrik graag aan zijn hof had gezien als Nederlandse gezant.[10]
In 1649 ondernam Hendrik nogmaals een reis naar de Noordse landen, waarvan het doel eveneens onbekend gebleven is.[10] Deze reis leverde hem de hoge onderscheiding van de Deense Orde van de Olifant op.[1][6][10][11] De later beroemde wetenschapper en uitvinder Christiaan Huygens, wiens kennis van het recht in de ‘Deensche saecke’ van nut zou zijn voor Hendrik, vergezelde hem als geheimschrijver. Huygens heeft interessante verslagen gegeven over de ervaringen van Hendrik aan het Deense koninklijk hof. De Deens-Noorse koningin Sophia Amalia nam het peterschap op zich van Hendriks in 1650 geboren dochter Sophia Amalia.[10]
Hendrik was samen met zijn broers Johan Maurits en George Frederik op 2 mei 1652 getuige namens het Huis Nassau bij het huwelijk van graaf Willem Frederik van Nassau-Diez, de stadhouder van Friesland, en gravin Albertine Agnes van Nassau in Kleef.[12]

Portret van Hendrik van Nassau-Siegen (1611-1652).
(Westfries Museum, Hoorn)


Portret van Hendrik van Nassau, ong. 1625-1649.
(NB: portret moet van 1649 of later zijn, omdat hij de Witte Olifant draag)
Verblijfplaats onbekend.
https://rkd.nl/images/137066

Portret van Hendrik van Nassau, jaren 1630.
Openbare collectie Stadhuis Hulst (Zeeland)
https://rkd.nl/images/16405

Kenmerken

NationaliteitHolland
NaamHendrik van Nassau-Siegen
Woonplaats-
CompagnieNOORDHOLLANDS REGIMENT
RangNoord-Hollands Regiment - Kolonel
Officier van:<1636
Officier tot>1647
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)37533
Blog-
Portret/State/Familiewapen
Afbeeldingen
Voorganger in NOORDHOLLANDS REGIMENTDirk Dimmer
Opvolger in NOORDHOLLANDS REGIMENTPieter Molckman

Andere Nassau-officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins