Ruurd Gerrits van Cammingha

Bleef ongehuwd.

Er is een schilderij van hem bekend, zie Iconographia: ‘door ? Museum te Leeuwarden, afkomstig van Wiarda State te Goutum, test. L’den 1877.
Fries Museum: gemaakt door Petrus Aenae te Franeker, tussen 1695-1704.

Op 23-8-1708 werd Rudericus van Camminga luitenant in de compagnie van kapitein Aylva, als opvolger van N. van Brakel.
Op 9-12-1711 werd Marcus Meijer luitenant in de compagnie van kapitein T. van Aylva, als opvolger van R. van Camminga.
Op 21-10-1711 werd R(uurd?) van Camminga kapitein, als opvolger van I(arich?) van Ockinga.

Portret van (mogelijk) Ruurd Gerrits van Cammmingha
Fries Museum Collectie, geschilderd door Petrus Aenae te Franeker tussen 1695-1704.

https://www.collectienederland.nl/page/aggregation/fries-museum/396
Identificatie
Titel
Portret van een Van Cammingha?
Soort object
schilderijen
Identificatie
S01922
Beschrijving
Borststuk naar links. Gekleed in harnas. Om hals klein wit, geplooid kanten kraagje. Bruin, krullend haar tot over schouders afhangend.
De tweede zoon was Watze Wytze (Valerius Vitus) van Cammingha. Hij is de stamvader van de Van Cammingha’s op Wiardastate te Goutum, maar waarschijnlijk is hij in deze serie van drie portretten niet weergegeven. De andere twee portretten zouden de derde en de vierde zoons, Douwe (Dominicus Franciscus) en Ruurd van Cammingha, kunnen voorstellen. De drie portretten zijn duidelijk van dezelfde hand. S01922 stelt waarschijnlijk Douwe voor en S01923 Ruurd. Douwe werd in 1684 geboren en overleed in 1728; hij was gehuwd met Anna Maria van Moens. Ruurd werd geboren in 1686 en stierf ongehuwd in 1762. Alle drie de zoons zijn in harnas gekleed. Ze zullen een officiersfunctie bekleed hebben. De familie was katholiek en legerfuncties waren voor katholieken wel bereikbaar in tegenstelling tot openbare bestuursfuncties.
Dit portret maakt deel uit van een serie van drie in harnas geklede jongemannen. Mogelijk zijn dat drie van de vier zonen van Gerrit of Gerrolt van Cammingha (inv.nr. S01919) en Catharina Victoria van Sternsee (inv.nr. S01917). Twee andere zonen zijn weergegeven op de inventarisnummers S01923 en S01924. De oudste zoon was Sjuck (of Sixtus Antonius) van Cammingha, geboren 1677. Bij zijn huwelijk in 1707 met Veronica Dorothea de Wolff kwam hij van Roordaburg onder Franeker (inv.nr PTA097-015). Hij stierf kinderloos in 1719, 41 jaar oud. Mogelijk is hij geportretteerd op inv.nr. S01924.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamRuurd Gerrits van Cammingha
Woonplaats-
CompagnieC137
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1711
Officier tot>1730
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)36760
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C137Jarich Lolles van Ockinga

Andere officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins