Dirck van Scheltinga

Op 17-1-1646 werd D(irck) van Scheltinga als vaandrig in de compagnie van kapitein Slijp, opgevolgd door Jacob Arriens.
Op 17-1-1646 werd Dirck Scheltinga luitenant in de compagnie van kapitein F(oppe) van Grovestins, toen hij T(jalling) van Sixma opvolgde.
Hij was in 1648 luitenant (zie ook http://www.mpaginae.nl/Zie/Saeckma.htm).

http://www.mpaginae.nl/Scheltinga/catalogus1669.htm
Op 10 Maart 1659 doet hij, als luitenant gereed staande naar Denemarken te vertrekken (op de tweede Deense expeditie, waarbij de vloot onder bevel van De Ruyter stond), bij notariële acte afstand van zijn wettelijk erfdeel en vraagt openlijk vergiffenis.
Daarna heeft zijn moeder haar uiterste wil nog een weinig in zijn en zijner kinderen voordeel gewijzigd.
AAB: in 1659 was de Slag bij Nyborg.

Hij overleed in Coevorden in 1666, waar hij dus in garnizoen zal hebben gelegen.

Op 31-3-1666 werd Sytse Gravius benoemd als luitenant in de compagnie van L(olle) van Grovestins, als opvolger van Jr. D(irck) van Scheltinga.

e-mail M. Engels:
Dirck is onterfd door zijn moeder wegens een ongewenst huwelijk.

http://www.mpaginae.nl/Testamenten/DDD2enEEE2tm7.htm
Mogelijk is Dirck overleden tijdens veldtocht in Denemarken?

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDirck van Scheltinga
Woonplaats-
CompagnieC36
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1646
Officier tot1666
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)37565
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins