Hans Reichenbach

Op 24-1-1628 werd Gerryt Cannegieter vaandrig in de compagnie van kapitein (Heinrich) Kemnitz, als opvolger van H(ans) Richenbach (Reichenbach).
Op 24-1-1628werd Hans Reichenbach luitenant in de compagnie van kapitein (Heinrich) Kemnitz, als opvolger van H. van Maersburgh.
Op 25-10-1651 werd Aleff Sakes Idsinga luitenant in de compagnie van kapitein H(ans) Richenbach (Reichenbach).

Zoon?
817] ? Hector Reigenbach Leovardiensis Frisius den 7 martii anno 1663.
https://www.mpaginae.nl/ASF/VerLwdStuFraneker.htm

vindplaats: in de kerk; in twee delen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 8695
Hier rust het stoof van Tiaaras laaste kroost
De vrucht der weduwen en weesen hulp en troost
Soo adeldom, verstant en deught ons kon bewaaren
Voor ’t graf, nooijt was dit lijf in dese plaats gevaaren
Doch ’t sterven schonk haar winst welck nu voor eeuwigh pronckt
Diep in’t heemels goudt van Serapiins belonckt
En Cherubiins geleert in strenglen van de reijen
Der saalge sielen welck haar naar het lam geleijen

Hector van Reichenbach med: doct & scol
Franeker rector

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamHans Reichenbach
Woonplaats-
CompagnieC33
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1628
Officier tot1651
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)47136
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins