Joris Pieters Broeck

https://www.angelfire.com/vt/sneuper/varendpersoneel.htm
JORIS PIETERSZ.BROECK.
1633. Sindsdien aanbevolen aan de Comm.v.Hoogh den heer Prins van Orangie Hoochl en door Admiraal Tromp aan Ed.Mog.
1638. J.P. Broeck krijgt in Augustus commando over het schip Rotterdam.
1639. Hij ontvangt opdracht de Spaansevloot te verkennen en brengt na een gevaarlijke tocht in en om La Coruna op 27 Augustus verslag uit aan M.H.Tromp. Het was het eerste volledige bericht dat Tromp over de armada kreeg.
1639. Op 15/18 September in Slag bij Beachy Head.
1639. Onder eskader van Banckert op roeijacht Rotterdam. Gewest Friesland onder Admiraliteit van Rotterdam.
1639. Slag op de Reede van Duins 21 October, veroverd een Spaansgaljoen met 16 stukken-170man. Roeijacht Rotterdam
10st-70man.
1640. Brengt 16 October een Duinkerker kaper 8st-72man voor de Harlingerhaven. Zelf op roeijacht Rotterdam.
1641. Verovert in Mei Duinkerker vissers, alle schepen worden naar de Admiraliteit op de Maze/Rotterdam gebracht.
1642. Brengt in Augustus in een nachtelijk gevecht een Duin-kerker fregat 14st tot zinken, 2 dagen later gevolgd door een verovering van een Duinkerker fregat 20st-140man. Het laatste schip wordt naar Harlingen gebracht, zelf zwaar beschadigd.
1644. In 1644 veroveren J.P.Broeck en Claes Juynbol van de Adm.v.d.Maze een schip geladen met graan.
1646. Het schip van J.P.Broeck wordt gerepareerd.
1652. Wordt op 20 Maart 1652 door M.H.Tromp aan de Friese Admiraliteit aanbevolen als “een ervaren en de geexpertmen-teert zeeman”.
1652. Resolutie van de St.Gen. 3 Mei 1652. Joris Pieter Broeck bijgenaamd de Caper benoemd tot kapitein van de Friese Admiraliteit.
1652. Op 27 Juli 1652 wordt J.P Broeck benoemd tot Schout bij Nacht.
1652. Slag bij Plymouth 26 Augustus, op schip Westergo(1). 27 Augustus gestorven aan een ziekte. Was Schout bij Nacht en plaatsvervangend Vice Commandeur van landsvloot onder Michel Adriaanz.de Ruyter.
In resol.v.d.Adm.A’dam d.d. 27 Mei 1654 wordt gesproken van ” wijlen Joris Pietersz.Broeck. Zie ook: Tromp en de Armada van 1639. blz.184. Prov.Bibl.Leeuwarden. D3546
Kron.Hist.Gen.U-trecht 1867 en Friesland ter Zee, S.Haagsma.
.

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamJoris Pieters Broeck
Woonplaats-
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Kapitein
Officier van:<1638
Officier tot<1652
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)42015
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDDoecke van Martena

Andere kapiteins Friese admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins