Wigbold van der Does

Heer van Noordwijk.
Neef van Caspar van Ewsum.

Kasteel De Boekhorst stond te Noordwijkerhout.

-20 april 1640 luitenant-kolonel regiment Huygens
-3 augustus 1641 kolonel i.p.v. Johan Huygens (daarvoor regiment Pijnssen)

NNB:
Hij werd in 1642 ingeschreven in de ridderschap van Holland.
Hij was in 1660 kolonel en daarna gouverneur van Sluis.
In 1666 werd aan hem en andere staatslieden de zorg voor de opvoeding van prins Willem III opgedragen.
In 1667 werd hij hoogheemraad van Rijnland.
Op 17 jan. 1668 erd hij, na het overlijden van Willem Frederik graaf van Nassau, aangesteld tot generaal der artillerie.
In 1668 deed hij de opvoeding van Willem III.
Hij kocht 14-12-1660 van Arent van Wassenaer en Anna Maria van Scherpenzeel de heerlijkheid Offem voor f 63.000 te betalen in drie termijnen met daarboven een verering van f 1000,–

Jan van Teylingen, Portretten van kapiteins, gerepartitieerd op het Noorderkwartier
Serie betreft 55 officiersportretten uit ca 1640-1650: 27 keer een kapitein en 28 van Graven van Nassaus.
opschrift rechtsboven: 20
Datering: ca. 1640-1650 (1640 – 1650), volgens opgave museum

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Jhr. Wigbold van der Does, heer van Noordwijk
Periode: 1586 – 1792
Naam Jhr. Wigbold van der Does, heer van Noordwijk
Functie Kolonel
Voorganger wijlen Huijgens
Datum 03-08-1641
Voorvoegsel Jhr.

https://www.denoordwijker.nl/nieuws/algemeen/55040/een-heus-kasteel
Omstreeks de 18e eeuw sprak de kroniekschrijver Cornelis van Alkemade over een kasteel binnen de kern van Noordwijk, maar bewijzen van het bestaan van zo’n kasteel zijn nooit gevonden. In de buurt van de voormalige grens van Noordwijk en Noordwijkerhout ter hoogte van het landgoed Sancta Maria aan de Langevelderweg lag vroeger wel een kasteel te midden van een groot bos. Dit kasteel heette De Boekhorst, vernoemd naar de vele grote beuken, die hier om heen stonden.
[..]
Tevens hadden zij het beheer van de Ambachtsheerlijkheid Noordwijk, die vanaf 1439 onafgebroken in handen van deze familie was. In de zestiende eeuw kreeg de familie Van der Does, die de familie Van der Boekhorst in de vrouwelijke lijn opvolgde, de heerlijkheid in leen. Het kasteel werd in opdracht van Boudewijn Van de Boekhorst in 1273 gebouwd.

[..]
Maar wie was Wigbolt van der Does? Niet de zoon van Janus Dousa, want die was al dood toen Wigbolt nog geboren moest worden.
Dat was in 1611 en Wigbolt stierf in 1669. In tussentijd was hij Heer van Noordwijk en Offem, lid van de Ridderschap van Holland, kapitein van een compagnie voetknechten, (meester-)generaal van de artillerie der Vereenigde Nederlanden, gouverneur van de stad en het kasteel van Sluys en onderhorige steden en forten in Vlaanderen.
De titel “Heer van Noordwijk” had hij in ieder geval niet zomaar door erflaat gekregen.
Volgens de weinige bronnen op internet verwierf hij Noordwijk in 1640 door koop van Willem van Eussum tegen 30.000 carolus guldens, maar nog in 1620 had Steven van der Does (zijn vader?) de heerlijkheid Noordwijk geruild met Nicolaas van de Boekhorst tegen Wimmenum.
Wigbold van der Does koopt vervolgens de heerlijkheid Offem in 1660 van Arent van Wassenaer.
Wel rept één bron over een bevel uit 1653 waarin Van der Does vanuit Rotterdam naar Texel werd gedirigeerd omdat aldaar gevreesd werd voor een inval. Volgens de annalen is er nooit een dergelijke inval geweest, dus van der Does zal zijn gala wel schoon gehouden hebben bij die exercitie. In het voorjaar van 1654 wordt er trouwens een bestand gesloten met Engeland, waarna er een militair rustige periode volgt. In die periode zal Van der Does lekker hebben zitten uitbollen in Noordwijk, gelden verzamelend voor de aankoop van het Landgoed Offem, een paar jaar later.

Portret van Wigbold van der Does (1611-1669).
(Westfries Museum, Hoorn)

Portret van kapitein Wigbolt van der Does (Westfries museum)


Familiewapen Van der Does
(CBG Familiewapens)

Kasteel De Boekhorst te Noordwijkerhout.
(18e eeuwse tekening)

Kenmerken

NationaliteitHolland
NaamWigbold van der Does
WoonplaatsNoordwijkerhout, kasteel de Boekhorst
CompagnieNOORDHOLLANDS REGIMENT
RangNoord-Hollands Regiment - Kapiteins
Noord-Hollands Regiment - Kolonel
Officier van:ong. 1640
Officier tot<1669
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32827
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in NOORDHOLLANDS REGIMENTJacob van Egmond van der Nieuwborch
Opvolger in NOORDHOLLANDS REGIMENTAdriaen van der Mijle

Andere Noord-Hollandse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins