Matthijs van Asperen

Hij was Heer van Heeswijck en Dinther.

Kapitein in het Noord-Hollandse regiment
Sergeant-majoor in het Noord-Hollandse regiment vanaf 27-3-1655
Luitenant-kolonel van het Noord-Hollandse regiment vanaf 5-8-1658.
Kolonel van het Noord-Hollandse regiment vanaf 12-7-1664.

Lijst van heren en vrouwen van Heeswijk
1647-1649 · Maria Hovelmans
1649-1655 · Matthijs van Asperen
1655-1674 · Gerard Maas, Juwelier te ‘s-Gravenhage. Matthijs van Asperen had grote schulden bij hem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_heren_en_vrouwen_van_Heeswijk

Hij was ook commandeur van Ravenstein.

Jan van Teylingen, Portretten van kapiteins, gerepartitieerd op het Noorderkwartier
Serie betreft 55 officiersportretten uit ca 1640-1650: 27 keer een kapitein en 28 van Graven van Nassaus.
opschrift rechtsboven: 50
het inventarisnummer van het stadhuis in Hoorn
Datering: ca. 1640-1650 (1640 – 1650), volgens opgave museum
mansportret, lichaam naar links gedraaid, blik naar toeschouwer, oranje sjerp over de borst en platte, met kant afgezette, kraag. ’50’

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Matthijs van Asperen, heer van Heeswijck
Periode: 1586 – 1792
Naam Matthijs van Asperen, heer van Heeswijck
Functie Sergeant Majoor [Noord-Hollands regiment]
Voorganger Johan van Dorp
Datum 27-03-1655

https://www.collectiegroesbeek.nl/doc/1013644
Asperen, van | 1649-02-08
Taxandria jg 5 p 221
Achternamenindex
Maria Hovelmans en Dirk van Cattenburch verkopen de heerlijkheden van Heeswijk en Dinther aan joncker Matthijs van Asperen, in die tijd kapitein in dienst der Ver Ned. Hij voerde het wapen Arkel

788.1939
Crediteuren van Mathijs van Asperen, heer van Heeswijk en Dinther contra diens andere crediteuren: eis van preferentie, 1676
Datering: 1676
NB:
Overige namen: Maria Isabella van Broekhoven / Jan Pieters van Bunthof / Johannes Josephus de Haas / Pieter Adriaansen Kruis / Herman Cuchlinus / Gijsbert Moking / Isbrand Noortwijk / Jenneke en Mathijs Petersen / Hester van Seller / Hendrik Schriek / Jacob van Volbergen / Casper Voogs
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Reden geen uitleen:
Scans beschikbaar

Afkomstig uit het adelijke geslacht dat ontsproten is ; uit van Arkel ????
Kocht 8 februari 1649 de heerlijkheden Heeswijk en Dinther, en werd daar mee op 6 mei beleend.

https://www.nicovandinther.nl/kwartierstaten/Hoepertingen-en-de-heren-van-Heeswijk.pdf
Op 20 augustus 1668 maakte Mathijs van Asperen vrije grondheer van Heeswijk-Dinther, kolonel in
het regiment van Noordholland en gouverneur van het land en de stad van Ravenstein een brief op
waarin hij Joachim van Swachoven machtigt voor hem op te treden. Kenbaar werd gemaakt dat op 11
september 1661 door het overlijden van Ernest baron van Scharenberg de leenopvolger nalatig
geweest was het leen opnieuw te verheffen. Hij maande hem aan dat alsnog te doen op boete van
verbeurtverklaring van de heerlijkheid van Hoepertingen. Als op de oproep, die herhaald werd op 15
september 1668, 29 september en de laatste op 13 oktober 1668 geen gevolg zal zijn gegeven hij
over zal gaan tot een procedure. De brief werd opgemaakt op het kasteel van Heeswijk in
aanwezigheid van Jan Pieters Dobbelsteen en Anthony Spierincx als leenmannen van het leenhof van
Heeswijk.155
30 december 1670: Op deze datum verscheen voor Mathijs van Asperen, heer van Heeswijk en
Dinther, kolonel van een regiment van Westfriesland en het noorderkwartier in dienst van de
hoogmogende heren der Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en commandeur van deze stad
Meierij en forten van ‘s-Hertogenbosch, Theodorus van Nieuwenhof, licentiaat in de rechten en
advocaat te ’s-Hertogenbosch,met een volmacht van Joan Willem baron van Scharenberg, heer van
Hoepertingen en Herten, oorlogsraad, kolonel van een infanterieregiment van Z.K. Majesteit van
Spanje, edelman van de kamer van zijn doorluchtige hoogheid de keurvorst van Keulen, kamerheer
van de prins van Luik en soevereine drossaard van het kwartier van Haspengouw, om met de
heerlijkheid Hoepertingen beleend te worden. Vervolgens werd hulde gedaan en werd Theodorus van
Nieuwenhof namens Joan Willem baron van Scharenberg beleend met de heerlijkheid van
Hoepertingen met de hoge en lage jurisdictie, met toestemming van heer Willem van Raesfelt hoog-en
laagschout van deze stad om de akte te ’s-Hertogenbosch, ten overstaan van mr. Herman Kuckelinus
licentiaat in beide rechten en Sigmund Hendrik Donkers als mannen van leen van onze leenhof, te
laten passeren.156

Portret van Matthijs van Asperen (?-?).
(Westfries Museum, Hoorn)


Portret van kapiten Matthijs van Asperen.
(Westfries museum)


Kasteel Heeswijk met de ruïne van de voormalige motteburcht, gravure gedateerd 1610.

Familiewapen Van Asperen
(CBG familiewapens)

Kenmerken

NationaliteitHolland
NaamMatthijs van Asperen
Woonplaats?
CompagnieNOORDHOLLANDS REGIMENT
RangNoord-Hollands Regiment - Luitenant-Kolonel
Noord-Hollands Regiment - sergeant
Officier van:<1644
Officier tot>1649
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)43585
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in NOORDHOLLANDS REGIMENTOnbekende officier (05)
Opvolger in NOORDHOLLANDS REGIMENTFrederik Hendrik van Oranje-Nassau

Andere Noord-Hollandse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins