Johan Balthasar Hoffman

OP 24-11-1673 werd B(althasar?) Hoffman kapitein, als opvolger van F(Thomas?) Roper.

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=6196
21-5-1669 vervangen als vaandrig in de comp. van Borre van Amerongen.
21-5-1669 aangestelt tot luitenant in de comp. van prins Willem Maurits van Nassau.
19-12-1673 vervangen als luitenant in de comp. van prins Willem Maurits van Oranje.
24-11-1673 aangestelt tot kapitein.
Op 11-8-1674 werd hij (een Huysman volgens de tekst) gevangen genomen tijdens de Slag bij Seneffe.
capt. luyt. comp. Switsers S.F.D. prins Maurits van Nassau, conducteur der militie van Friesland
Johan Balthasar Hoffman had in 1679 tenminste twee dienstknechten te Rijperkerk-Hardegarijp, genaamd Jan Willems en Sybolt Ommen. In 1678 was Geertruyd Harmens een dienstmeid bij kapitein Hofman te Rijperkerk-Hardegarijp.
Johan Hoffman komt voor als doopheffer te Rijperkerk-Hardegarijp (1 januari 1680)

Gerardus Beilanus, ontvanger-generaal der genegotieerde penningen in Friesland, werd in 1685 benoemd tot curator bij de boedelscheiding tussen Johan Hoffman, old capitein, en Johanna van Marssum, echtelieden. (autorisatieboeken w008-19, 1685-02-23)

Kenmerken

NaamJohan Balthasar Hoffman
Woonplaats-
CompagnieC110
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitEngeland
Officier van:1673
Officier tot?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)40496
Blog-
Voorganger in C110Thomas Roper

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins