Ulbe Douwes Sixma van Andla

Woonde te Ried, Andla State.

Op 7-2-1652 werd hij vaandrig in de compagnie van D. van Loo, waarbij hij Z. Sageman opvolgde.
Hij legde als vaandrig de 1e steen van de nieuwe kerkmuur te Ried, zie memoriesteen van 26-5-1653.
Op 8-12-1654 volgde hij kapitein Jelger van Feytsma op.
Op 22-9-1660 wordt Jr. G. Doys kapitein, als opvolger van U(lbe) van Sixma.
Op 22-9-1660 volgde hij kapitein Ritscke van Unia op.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Op 1-5-1673 werd A. Polman kapitein, als opvolger van W (=Ulbe?) van Sixma.

Andla State te Ried (getekend door Pieter Idserts Portier, 1698-1781)
(Fries Museum)

Memoriesteen kerk Ried:
Dit kerkmuyr werck is vernieud as Tzalingh van Sixma capitain van een comp. te voet ende Taco Sybrants Stringsma bysitter van Franequeradeel kerkvogden waren ende is de eerste steen geleyt by jr Wlbe van Sixma faendrich van een comp te voet op den 26 may 1653

http://www.simonwierstra.nl/SIXMA.htm
Ulpianus Syxma was op 16-5-1650 student te Franeker.
Hij kwam bij huwelijk in 1658 uit Minnertsga.
Ulbe was majoor in het leger.
HvF 16820-41 (1685/1688):Ulbe had bezit te Ried.

http://www.simonwierstra.nl/SIXMA.htm
“De Friesche Adelaar” 1887-3: De grafsteen voor hem en zijn vrouw kwam oorspronkelijk uit Ried en had dienst gedaan als grafsteen voor zijn ouders Ulbe en Alegonda.
De steen werd overgebracht naar de grafkelder te Huizum.
Op de steen 8 kwartieren van zijn overgrootouders Sixma van Andela-Hottinga, Aylva-Osinga, Unia-Achelim, Aylva-Meckema.
De overgrootouders zijn : Tjalling van Sixma x Ydt van Hottinga, Ulbe van Aylva x Rints van Osinga, Carel van Unia x Alegonda van Achelen en Douwe van Aylva x Luts van Meckema.
De namen van Tjalling en Cunigunda op de steen zijn later vervangen door die van de laatste Sixma n.l Bartele Douwe Tjalling van Sixma (VII-5) en diens vrouw. Walle[3040].

Tekening van de grafzerk van Ulbe van Sixma in de kerk te Ried.

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamUlbe Douwes Sixma van Andla
WoonplaatsRied, Andla State
CompagnieC19
C43
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1654 en 1660
Officier tot1660 en 1673
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)29027
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Grafsteen
Overige
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C19Ritscke van Unia
Opvolger in C19Anthonij Joost du Mont

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins