Arent van Lintelo

  • Geboren ong. 1630
  • Zoon van Willem van Lintelo en Johanna van Dorth of Heeckeren
  • Hij trouwde  in 1670 met Ida Maria van Unia
  • Overleed in september 1672 (Rampjaar)

Bij huwelijk ‘Lintelo ’tot de Eeze’ genaamd.
Woonde vermoedelijk te Leeuwarden, omdat daar dochter in 1671 werd geboren.

kapitein <1664 geworden

Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.
Op 25-8-1666 werd J.F. Alendorph kapitein, als opvolger van N(Arent van) Lintelo.
Op 25-8-1666 werd Christoffel Unico van Beverveurde luitenant in de compagnie van kapitein Lintelo / nu Allendorph, als opvolger van J.T. van Allendorph.
Op 22-12-1666 werd Pieter Pietersen vaandrig in de compagnie van kapitein L. van der Noot, als opvolger van A(rent) van Lintelo.
Op 22-12-1666 werd A(rent) Lintelo kapitein, als opvolger van P(hilip) E(rnst) Vegelin.
Op 22-12-1666 werd Pieter Pietersen vaandrig in de compagnie van kapitein L. van Noot, als opvolger van A. van Lintelo.
Op 3-9-1668 werd Samuel Muller luitenant in de compagnie van kapitein Lintelo / nu Allendoprh, als opvolger van N. Sansterre.
Op 17-10-1668 werd Schelto van Aysma vaandrig in de compagnie van kapitein Lintelo, als opvolger van W. van Jongestal.
Op 29-1-1670 trouwde hij voor het gerecht te Leeuwarden als ‘Arent Lintelo van der Eske’.
Op 28-4-1670 werd N. Danneux (Darreux) vaandrig in de compagnie van kapitein Lintelo, als opvolger van N. Aysma.
In 1672 staat Arnold van Lintelo van d ‘Ese vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein in garnizoen te Maastricht.

Op 27 april 1666 bekent Jan Aleffs, ruijter onder de heer Ritmeester Lintloo, garnisoen houdende tot Groningen, schuldig te wesen aen Hette Obbes, wonende onder d’clockslagh Pingum, de somma van 30 car.gls heercomende van toehaeck op een swart bruijn peert bij hem als in den verleden jaere 1665 wel ende te dancke ontfangen. De obligatie wordt op 17 juni 1666 geregistreerd.
(Hypotheekboeken Wonseradeel inventarisnummer 279 folio 37)
(e-mail van Theo Terpstra dd 10-4-2024)

In de boedelinventaris dd 3-11-1680 opgemaakt te Leeuwarden, van de mr. schilder Johannes Heimans, staan veel vorderingen vermeld, waaronder een flink aantal officiers.
** Vrou Lintelo 9:09 (dit is Ida Maria van Unia, vrouw van kapitein Arent van Lintelo) **
Uit: Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw.
Proefschrift van Piet Bakker, 2008.

Arent van Lintelo bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kasteel de Eeze bij Almen, 1743
Beeldbank Gelderland in Beeld.

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamArent van Lintelo
Woonplaats-
CompagnieC71
C116
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1664 en 1666
Officier tot1666 en >1670
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)40687
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenKastelen
Familiewapen
Opvolger in C71Johan Frederick van Allendorph

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins