Johan Idzert van Douma

-kapitein?, grietman

Op 7-2-1666 werd een I. Douma benoemd als kapitein, als opvolger van Christoffel van Sytzama. Grote kans dat dit deze Johan is.

Grietman van Aengwirden 1673-1676.
Hij verkreeg in 1631 Doumastate van zijn oom Erasmus;hij was niet getrouwd en liet op zijn beurt de state in 1676 na aan zijn broer Bartholt.
Grafschrift zie N.L.1885-19.

’t slot Gerbada van den heer Sixma onder Hallum
(tekening van Gerbada State (of: Douma State) door J. Stellingwerf, 1723)

Kenmerken

NaamJohan Idzert van Douma
WoonplaatsHallum, Gerbada (of: Douma) State
CompagnieC18
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:1666
Officier tot1673
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35096
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C18Christoffel van Sytzama
Opvolger in C18Rintje van Lycklama

Andere kapitein

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins