Isbrandt Gerhardt Jorgena

Op 9-4-1698 werd Georgh Spree vaandrig in de compagnie van kapitein Bouricius, als opvolger van J.G. Jorgena
Op 9-4-1698 werd Isbrand Gerhardt Jorgena vaandrig in de compagnie van kapitein Budde, als opvolger van L. Stevens.
Op 28-4-1699 werd Barent Haver vaandrig in de compagnie van kapitein Budde, als opvolger J.G. Jongena.
Op 28-4-1699 werd I.G. Jorgena kapitein, als opvolger van C(ornelis) van Scheltinga
Op 12-5-1701 werd Steffen Kuiper luitenant in de compagnie van kapitein Jorgena, als opvolger van A. Doijs.
Op 4-5-1703 werd I.G. Jorgena als kapitein opgevolgd door B.L. Grotenhuis.

www.archieven.nl
1700-09-27; Hypotheekboeken
Aktenummer: gg092-77a
Aktedatum: 1700-09-27
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting:
Jacobus Banga, meester timmerman en Triijntie Harmanis, echtelieden binnen Leeuwarden.

1700 September 27. Coopbrieff geregistreerd tersake door bovenstaande personen het kopen en in eigendom overnemen van een seeckere huijsinge staande en gelegen op de Eewal, binnen Leeuwarden, van Johannes Hanenburgh, faandrich onder de Compagnie van de Capitein Jorgena – guarnisoen holdende binnen Leeuwarden.
Voor (f 810,-).

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamIsbrandt Gerhardt Jorgena
Woonplaats-
CompagnieC26
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1699
Officier tot1703
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39329
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C26Cornelis van Scheltinga
Opvolger in C26B.L. van Grotenhuis

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins