Aucke Andriesz. Stellingwerf

Afkomstig van Harlingen.

https://hvnf.nl/index/varendpersoneel.htm
1654. Als opvolger voorgedragen en benoemd in de plaats van zijn broer Frederik Andriesz.Stellingwerf.
1656. Kapitein.
1558. Slag in de Sont 8 November. Op schip Princes Albertina( 2).
1660. Auke Stellingwerf maakt deel uit van een eskader onder leiding van Vice-admiraal Cortenaer op 3 Maart begeleiden zij een 20 tal koopvaarders uit de Oostzee naar huis.
1662. Als Ordinaris-kapitein ter Zee op 31 Augustus getrouwd met Antie Sanstra evenals hij wonende te Harlingen. Harlinger trouwboek.
1665. In Maart tot Luitenant-admiraal benoemd.
1665. Slag bij Lowerstoft 13 Juni. Luitenant-admiraal, bevel-hebber van het 4e.eskader. Sneuveld op het schip de Zevenwolde (2)
1666. In zijn plaats werd Tjerk Hiddesz.de Vries benoemd tot Luitenant-Admiraal van de Friese Admiraliteit.

Auke Andriesz.Stellingwerf is in de Groote kerk te Harlingen begraven. Het opschrift van een wapenbord: Augustus Stellingwerf. Luytenant Admiraal van Vrieslandt. Obyt 3 Juni Ao.1665
(datum oude stijl), bord in Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

Postuum portret van Aucke Stellingwerff
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Auke_Stellingwerf

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAucke Andriesz. Stellingwerf
WoonplaatsHarlingen
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal
Officier van:1665
Officier tot1665
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)26991
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar

Andere Luitenant-Admiraals

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins