Hans van Oldenslo

Op 19-8-1605 wordt hij kapitein, als opvolger van C(ippe van) Oosterzee.
Op die dag wordt Jacques van Brugge zijn nieuwe luitenant.

In 1621 staat Hans van Oldensloo vermeld in de Staat van Oorlog
Met 150 voetknechten / 2014 G.

In 1623 kapitein (http://www.mpaginae.nl/At/Taux1623en1639.htm).

In 1621 was Saecke (Saco) Siercks adelborst onder hopman Hans van Oldensloo en in 1623 was diezelfde Saecke rustmeester onder Hans van Oldensloo.
(e-mail Nico vd Woude dd 6-12-2022)

J.Punt:
In de dagboeken moet Hans van Oldenslo de weduwen van Rienck Hettinga, Albert Horenkens en Foppe Meynsma jaarlijks een toelage verschaffen.
Tussen Foppe Meynsma en Hans van Oldenslo zat nog Cippe van Oisterzee.
Blijkbaar was die niet getrouwd. Zijn weduwe staat namelijk niet op het lijstje erbij. Is wel een bijzondere compagnie: vier kapiteins binnen een jaar…..Dikke kans dat ze allemaal in Oostende zijn gesneuveld.

http://images.tresoar.nl/download/quaclappen1600-1612.pdf
6.
13-3-1609
Rombertus Cuiriander, corporaal, Henrick Bollen en Gerrijt Cuijper beide adelborsten onder
hopman Hans van Oldensloe; voor hen zelven en voor de andere adelborsten in de vs Compagnie.
CONTRA Jan Syoukes herbergier op de Doele te Leeuwarden.
…. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter……

http://images.tresoar.nl/download/quaclappen1613-1620.pdf
12 juli 1613
Mr. Wibrand Feikens chirurgijn onder de Hopman Oldenslo als man een voogd van Stijntie
Henricks zijn e.h. Contra Dr. Johannes de Veno, adv. v.d.Hove, en fiscaal deser stede,
en Cornelis Jelles, notaris publicus en eerste clercq in de secretarije deser stede. HET HOFF
verklaart de excipienten ongehouden te wezen op de eis van de impt. in te gaan. Reserverende de
kosten.

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamHans van Oldenslo
Woonplaats-
CompagnieC24
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1605
Officier tot>1623
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34087
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C24Cippe van Oosterzee

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins