Johan van Roorda

Hij was ongehuwd.
Wooonde te Herbayum (1652), Menaldum (1667).
Naam ook als: Jan van Roorda

Uitgenodigd op de begrafenis van Bauck van Glins op 21-1-1655.
Woonde toen te [].
vidit – De Here capiteyn Jr. Johan van Roorda
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief van Binnert van Roorda van 5-4-1667
Woonde toen te [Menaldum].
– Den w. Ed. Heere Jr. Johan van Roorda, lui. collenel[!] over een regiment te voet, tot Menaem
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Woonde in 1652 te Herbayum
Harbajum gesien Capitein Johan van Roorda
http://www.mpaginae.nl/Eysinga/Ritscke.htm

Zie leedbrief begrafenis Tjaert van Walta, 12-1-1654
Woonplaats: Harlingen
x – Cap[itey]n Jr. Johan van Roorda
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Hij werd luitenant in de compagnie van kapitein Ernst van Aylva, als opvolger van Binnert van Roorda op 26-4-1645.
In 1648 deed hij als Johan van Roorda de eed als kapitein.
Op 14-12-1648 werd hij kapitein, als opvolger van Oene van Teppema
Kapitein in het leger, in 1654.
In 1663 en 1664 was hij commandeur van de Langackerschans.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij (als Johan Roorda) aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kistdrager.
Hij was (1667?) kapitein en commandeur van Lieroord (Verhaal van de Verrigtingen der Jezuieten in Friesland door Pater …)
Hij was Luitenant-Kolonel van 5-6-1666 tot 24-6-1672, als opvolger van Damas van Loo.
Waarschijnlijk wordt hij ook wel Johan genoemd.
Hij kwam om op 2 juni 1672 bij de Slag bij Tolhuis, toen de Franse legers de Rijn overstaken.
Op 15-7-1672 werd zijn compagnie opgevolgd door kapitein G. de Sanderen Zurbrugh.

http://www.mpaginae.nl/ExtOrd/OntvangerGeneraal26742681corr.htm
1652-09-00 * Hendrick de Baer faendrich vande compagnie des Hopmans Johan van Roorda, ter saecke van sijn gedaene opsicht int hoff van Sijn. Ex. inden jaere 1650 volgens rapport vande heeren commissarien ordonnantie tot 275 £ * 2676 p. 205v * 1210

www.archieven.nl
7-06 Stadhouderlijk archief: De archieven in het Koninklijk Huisarchief: Willem Frederik
Brieven, ingekomen van Johan van Roorda, commandeur van Langakkerschans, betreffende reparatie van de gebroken zijldeuren en de levering van turf en kaarsen, 1663, met minuutbrief van Willem Frederik betreffende schade door stormen aan de dijken en het fort, z.j. (1663)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohan van Roorda
WoonplaatsKolllum (State onbekend)
CompagnieC27
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1648
Officier tot1672
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)33315
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Lijkstatie
Voorganger in C27Oene Wybes Teppema
Opvolger in C27Godefroy Sanderen zur Burgh

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins