Sicke Hettes van Hemmema

Woonde te Berlikum, op Hemmema State.

Chroniqve ofte historische geschiedenisse van Vrieslant beginnende …, Volume 1
Door Pierius Winsemius
Fol 646, 1579
…Pieter Wybes, burghemeester als hopman ende Sicke Hettes Luytenant ende Vaendrager ghestelt hebben
Is dit dezelde als Sicke Hettes van Hemmema?

Hij was aanwezig bij het treffen bij Scharsterbrug in 1580. Sicke Hettes was toen luitenant van een vendel, ‘over ’t welck noch geen Hopman gestelt was’.
Vervou, Geschiedenissen, pag. 19.

Britain and the Netherlands: Volume IV Metropolis, Dominion and Province:
..we knew of two brothers, Sixtus and Rienck Hemmema, who were men of mark in their different ways.
One of them, Sixtus, (d. 1584) was a justly famous scholar. Among other things he drew up what may have been the earliest example of statistics, a list of famous people with their horoscopes, made in order to prove that this form of astrology is nonsense.
Rienck Hemmema was farmer, but together with the English man Robert Loder unique among farmers, because these two ….

https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog09_01/aa__001biog09_01_0839.php
Hij studeerde aanvankelijk te Groningen en naderhand te Keulen, Leuven en Parijs.
Hij is den 15 April 1586 overleden; had bij Ath van Bootsma 6 kinderen en heeft in het licht gegeven:
Astrologiae ratione et experientia refutatae Liber etc., Antwerpen, 1583. 4o. typis Plant.
In dat werk toonde hij de ijdelheid aan van de astrologie van Cyprianus Leovitus, Hieronymus Cardanus en anderen, als welke tegen rede en ondervinding aandruischten.
Deze Sixtus had een broeder, Duco genaamd, die eveneens een bekwaam wiskundige was en veel werk maakte van de meet- en doorzigtkunde.

https://www.genealogieonline.nl/woudwyk-genealogia/I495.php
Kerk Oosterend:
Zo werd door toedoen van het echtpaar Roorda, zeker ook vanuit hun geloofsbeleving, op hun kosten een grafkelder ingericht en een familiebank geplaatst. Als hun eigendom! Waarboven het beroemde oksaal werd opgericht.
Met de maker van dit kerkmeubel, van wie initialen op de kraak zijn aangebracht (Hein H. 1554) en in wie Hein Hagart een Vlaamse kistenmaker is herkend, komt een broer van de vrouwelijke wederhelft van het echtpaar in beeld, Sicke of Sictus van Hemmema. Hij zal met belangstelling en grote interesse de werkzaamheden in Oosterend hebben gevolgd, waarbij zijn zwager zo nauw was betrokken.
Deze Berlikumer Sikke (geb.1533) liet zich al op 13-jarige leeftijd inschrijven aan de Groninger hogeschool. Hij kreeg daarnaast vorming aan verschillende universiteiten, zoals in zijn dagen bij jongelui van zijn stand te doen gebruikelijk was.
Hij schreef, op oudere leeftijd, in het Latijn, een werk, in 1583 – een jaar voor zijn dood, uitgegeven in Brussel, waarin hij zich ontpopt als een bestrijder van astrologie en bijgeloof. Dr. Sictus van Hemminga heeft dus in zijn dagen de bouw van het oksaal (1554) in de Oosterender dorpskerk meegemaakt. Ja, het is zeker niet onmogelijk, dat hij de verbindende figuur is geweest tussen de maker van het kunstwerk en het echtpaar Van Roorda.
Wij stuitten hier op een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid. Hoe kan iemand, die bekend is geworden als een bestrijder van astrologie en bijgeloof instemmen met de plaatsing van een kerkmeubel waarop de verbeeldingen van oorlog, mythologische figuren en geheimzinnige wezens ruimschoots aanwezig zijn in aard en getal.
Het credo hierop wordt tot uitdrukking gebracht in de bijbelteksten, die op de kroonlijsten staan, teksten uit een naderhand door de Rooms Katholieke kerk verboden bijbelvertaling in het Middelnederlands, de Liesveltbijbel! Teksten, die in hun directe verwoording de betrokkenen zullen hebben aangesproken. Deze editie, genoemd naar de vertaler Jacob van Liesvelt, verscheen als eerste in het Nederduits in 1526 te Antwerpen.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSicke Hettes van Hemmema
WoonplaatsBerlikum, Hemmema State
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:<1580
Officier tot<1584
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)15008
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins