Jetso Idsard van Burmania

In 1733 was hij kapitein in de Garde.
Op 13-5-1768 werd P(ieter) A(lexander) Valkenaar kapitein, als opvolger van J(etso) E(Idsard) van Burmania.

Van 1742-1743 was hij luitenant-kolonel van een Fries regiment.
Hij volgde toen Cornelis van Haersma op in die functie en werd zelf weer door Fecco Dominicus van Sytzama opgevolgd.

https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog03_01/aa__001biog03_01_0931.php:
Hij was in 1733 Kapitein in het Lijfregiment (Garde) van den Prins van Oranje, later Luitenant-Kolonel en werd den 19den September 1742 Kolonel, kommanderende het Regiment Infanterie van Glinstra.
In 1746 vertrok hij met dat Regiment naar Engeland waar hij zich door moed en vastberadenheid onderscheidde, doch door de Franschen werd krijgsgevangen gemaakt.
Den 16den Mei 1747 tot Generaal-Majoor bevorderd, werd hij in 1750 Groot-Majoor van Namen en later Kommandeur van Maastricht, en den 14den Maart 1766 Luitenant-Generaal.

In Staat van Oorlog 1750 staat een Luit-kolonel Burmania vermeld, onder kolonel Eelco van Glinstra (is dit hem?)

Lijkstatie van Willem IV, 1751
37. Het Pennon of de Veldwimpel va Wapenen, aan beide zyden beschildert met het volle wapen van zijn Doorl. Hoogh. gedragen
aan een geheel blaauwe lancie door den Generaal-Majoor Jetze Edsard van Burmania.
Het Pennon is een kleine standaard, in een spitse punt of staart uitlopende , die de Veldheren oudtyts op hunne tenten zetteden, zynde de diergelijke standaarde inzonderheid
voor den jare 1600 in gebruik geweest.

Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775), door J.E. Heinsius in 1766 geschilderd.
gesigneerd en gedateerd linksboven: J . J. Heinsius . pinx . / 1766
opschrift rechtsonder: Ordre de B[…]
Beschrijving: In linker hand een document waarop de tekst
“Ordre de B[…]” en met de rechter hand hiernaar wijzend, gepoederde staartpruik; blauwe rok met goudgalon over borstkuras, en wit hemd met kanten mouwlubben en jabot. Rechts achter een donkere schaduw.
https://rkd.nl/nl/explore/images/150592
(Dekema State, Jelsum)

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Iedse Idsard van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Iedse Idsard van Burmania
Functie Kapitein
Datum 17-11-1728

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Itzo Edgart van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Itzo Edgart van Burmania
Functie –
Datum –

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Idze Edzert van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Idze Edzert van Burmania
Functie Majoor titulair en Kapitein in het regiment van Saxen Eijssenag
Datum 1738

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Jetse Edzard van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Jetse Edzard van Burmania
Functie Kolonel
Datum 24-12-1772

Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775), door J.E. Heinsius in 1766 geschilderd.
gesigneerd en gedateerd linksboven: J . J. Heinsius . pinx . / 1766
opschrift rechtsonder: Ordre de B[…]
Beschrijving: In linker hand een document waarop de tekst
“Ordre de B[…]” en met de rechter hand hiernaar wijzend, gepoederde staartpruik; blauwe rok met goudgalon over borstkuras, en wit hemd met kanten mouwlubben en jabot. Rechts achter een donkere schaduw.
https://rkd.nl/nl/explore/images/150592
(Dekema State, Jelsum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJetso Idsard van Burmania
Woonplaats-
CompagnieGARDE
RangFriese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Generaal
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:<1733 en 1768
Officier tot1768 en >1773
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33198
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen

Andere luitenant-generaal

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins