Jetso Idsard van Burmania

Van 1742-1743 was hij luitenant-kolonel van een Fries regiment. Hij volgde toen Cornelis van Haersma op in die functie en werd zelf weer door Fecco Dominicus van Sytzama opgevolgd.

https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog03_01/aa__001biog03_01_0931.php:

was in 1733 Kapitein in het Lijfregiment van den Prins van Oranje, later Luitenant-Kolonel en werd den 19den September 1742 Kolonel, kommanderende het Regiment Infanterie van Glinstra. In 1746 vertrok hij met dat Regiment naar Engeland waar hij zich door moed en vastberadenheid onderscheidde, doch door de Franschen werd krijgsgevangen gemaakt. Den 16den Mei 1747 tot Generaal-Majoor bevorderd, werd hij in 1750 Groot-Majoor van Namen en later Kommandeur van Maastricht, en den 14den Maart 1766 Luitenant-Generaal.

Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Jetse Edzard van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Jetse Edzard van Burmania
Functie Kolonel
Datum 24-12-1772

Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Kenmerken

NaamJetso Idsard van Burmania
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Generaal
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
NationaliteitFriesland
Officier van:<1733
Officier tot<1775
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33198
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen

Andere luitenant-generaal

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins