Wyger Heres Eelsma van Hottinga

-kapitein
-zoon van Hero

In 1634/1635 deed een W. van Hottinga de eed van kapitein
Een W. van Hottinga werd op 27-4-1635 opgevolgd door kapitein Jarich van Herema.
Wyger Eelsma van Hottinga volgde op 27-4-1635 wijlen Maxmiliaan Ferentz/Frens op als kapitein.
Op 8-2-1637 werd kapitein N.N. Holstein opgevolgd door Wyger van Hottinga.
Op 9-9-1644 werd een W.S. van Hottinga opgevolgd door kapitein Jr. S. Rinia (Sicke).

In 1639 staat hij bij de Taux vermeld, onder kolonel Meckema van Aylva:
Wyger Eelsma van Hottinga * 500 £

HEN K11-299: Hij wordt met broer Jarich en zuster Luts genoemd bij verkoop in 1639 (GJB 2001-123)
Op 2-6-1638 wordt Harmen Spangiaerdt luitenant in de compagnie van Eelsma van Hottinga, als opvolger van G. Oudaert.
Hij noemde zich Eelsma van Hottinga en was in 1641 kapitein in het leger (HvF 8-6-1641).
Op 12 mei 1644 doet hij samen met zijn vrouw belijdenis te Sexbierum.

Iconographia nr. 3760:
Er is een schilderij bekend van een Wyger van Hottinga (midden 17e eeuw), kapitein. Door ? bij Jhr. Mr. W.H. de Beaufort op den huize de Trek bij Neerlangbroek.
Dit is waarschijnlijk zijn naamgenoot, Wyger van Hottinga.

Kenmerken

NaamWyger Heres Eelsma van Hottinga
Woonplaats-
CompagnieC54
C55
C66
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:1635 en ???? en 1637
Officier tot1644 en 1635 en ????
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34885
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C54Maximiliaan Frens
Opvolger in C54Sicke van Rinia

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins