Wyger Heres Eelsma van Hottinga

-kapitein
-zoon van Hero

Op 11-12-1624 werd een Juw van Eysinga opgevolgd als vaandrig in de compagnie van Haubois, door Wyger Hottinga.
Op 16-3-1631 werd W. van Hottinga opgevolgd als vaandrig in de compagnie van C. Haubois, door Wopcke van Roorda.
In 1634/1635 deed een W. van Hottinga de eed van kapitein

Een W. van Hottinga werd op 27-4-1635 opgevolgd door kapitein Jarich van Herema.
Wyger Eelsma van Hottinga volgde op 27-4-1635 wijlen Maxmiliaan Ferentz/Frens op als kapitein.
In 1636/1637 deed Wiger van Hottinga de eed als hopman.
Op 8-2-1637 werd kapitein N.N. Holstein opgevolgd door Wyger van Hottinga.

Hanso Mol van de comp. van W. v. Hottinga in plaets van P. Mol, den 28. Martii 1639 [Wyger Hottinga of Wyger Eelsma van Hottinga?]
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

Op 2-6-1638 werd Harmen Spangiaerdt luitenant in de compagnie van kapitein Eelsma van Hottinga, als opvolger van G. Oudaert.
Op 9-9-1644 werd een W.S. van Hottinga opgevolgd door kapitein Jr. S. Rinia (Sicke).

Zie portret van hem uit ong. 1635 uit de Friese Regimentserie.

In 1639 staat hij bij de Taux vermeld, onder kolonel Meckema van Aylva:
Wyger Eelsma van Hottinga * 500 £

HEN K11-299: Hij wordt met broer Jarich en zuster Luts genoemd bij verkoop in 1639 (GJB 2001-123)
Op 2-6-1638 wordt Harmen Spangiaerdt luitenant in de compagnie van Eelsma van Hottinga, als opvolger van G. Oudaert.
Hij noemde zich Eelsma van Hottinga en was in 1641 kapitein in het leger (HvF 8-6-1641).
Op 12 mei 1644 doet hij samen met zijn vrouw belijdenis te Sexbierum.

Iconographia nr. 3760:
Er is een schilderij bekend van een Wyger van Hottinga (midden 17e eeuw), kapitein. Door ? bij Jhr. Mr. W.H. de Beaufort op den huize de Trek bij Neerlangbroek.

Zie uitnodiging begrafenis Doco van Feytsma, 1-10-1621
Woonplaats: Tzum
– J. Anna van Eelsma wed. van Hottinga, met haer zonen en dochters
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Portret van Wyger Heres Eelsma van Hottinga (ong. 1610-1644?)
Regimentserie

Aeginga State te Sexbierum in Barradeel, behoort den hr. Arent van Haersolte, 1722
Tekening door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWyger Heres Eelsma van Hottinga
WoonplaatsSexbierum, Eelsma State?
CompagnieC28
C55
C66
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1635 en ???? en 1637
Officier tot1644 en 1635 en ????
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34885
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C28Maximiliaan Frentz
Opvolger in C28Sicke van Rinia

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins