Daniel de Blocq van Bouricius

Woonde te Leeuwarden (1739).

Hij was eerst Kapitein, vervolgens Ritmeester en eindelijk Sergeant-Majoor van de Kavalerie en Gouverneur van Bredevoort.

Op 3-9-1738 werd Hendrick de la Sarraz luitenant in de compagnie van Bouricius, als opvolger van F. van Harinxma.
Op 10-3-1739 werd N. Kloeck luitenant in de compagnie van Bouricius, als opvolger van H. de la Sarraz.
Op 12-5-1740 werd R.O. de Valcke luitenant in de compagnie van Bouricius, als opvolger van F.I. van Cloeck.
Op 14-1-1743 werd sl. N. Sloet luitenant in de compagnie van ritmeester Bouricius, als opvolger van [leeg].
Op 2-2-1743 werd N. Alama luitenant in de compagnie van ritmeester Bouricius, als opvolger van [leeg]
Op 26-3-1745 werd N. Sloet luitenant in de compagnie van ritmeester Bouricius, als opvolger van H. de la Sarraz.
Op 12-7-1746 sl. M. van Vierssen luitenant in de compagnie van ritmeester Bouricius, als opvolger van N. Piederitz.

Den 11den October 1746 woonde hij als Kommandant van het Regiment Oranje-Friesland den slag bij Rocoux bij.

Op 4-1-1747 werd sl. grf. A.D. van Stirum luitenant in de compagnie van ritmeester Bouricius, als opvolger van M. van Vierssen.
Op 22-3-1747 werd sl. B. Heerdt luitenant in de compagnie van ritmeester Bouricius, als opvolger van [leeg]
Op 29-3-1748 werd Franiscus Meijers luitenant in de compagnie van ritmeester Bouricius, als opvolger van N. Sloet.
(AAB: overlijden in 1746 strookt niet met deze gegevens!)

Den 11den October 1746 woonde hij als Kommandant van het Regiment Oranje-Friesland den slag bij Rocoux bij, en liet daar dapper vechtende het leven.
Geen kinderen uit dit huwelijk.
(AAB: dit overlijden klopt niet!)

E-mail van G. Mast:
Daniel van Bouritius is op 31 juli 1744 aangesteld tot ‘Collonel Commendant van ’t Regiment te Paard van den Heere Erfstadhouder (…)’.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Daniel van Bouricius
Periode: 1586 – 1792
Naam Daniel van Bouricius
Functie Generaal Majoor van de Cavallerie
Datum 16-5-1747

Vermeld in Staat van Oorlog 1750.

Hij was in leven luitenant generaal in dienst van dit land en commandeur van Bredevoort. (<1770) Proclamatie SCO 137 dd 16-10-1765, pag. 113 Aanligger verkochte grond in Sint Johannesga is generaal Bouritius erven. (e-mail van Gerard Mast dd 10-4-2024) [caption id="attachment_15419" align="alignnone" width="237"] Familiewapen Bouricius
(Stamboek van den Frieschen adel)[/caption]

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDaniel de Blocq van Bouricius
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:<1738
Officier tot1769/1770
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34075
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen

Andere generaal-majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins