Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg

Woonde te Arnhem.

1595-05-09: Lodewijck v. Nassau i.p.v. Johan Juens.
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

Op 5-5-1595 Commissie van de Gedeputeerde Staten van Friesland, waarin Lodewijck Gunther als kapitein werd benoemd, als opvolger van Johan Juens.

Hij nam in 1596 deel aan de Engels-Nerderlandse tocht naar Cadiz in Spanje; werd in 1597 gewond bij Rijnberk; hij werd op 14 juli 1599 luitenant-generaal der Staatse cavalerie en was in die functie bij de Slag bij Nieuwpoort in 1600.
Op 22-1-1600 veroverde hij Wachtendonk
Hij was in 1601 te Rijnberk.
In 1602 leidde hij een veldtocht naar Luxemburg.
Hij bezweek tijdens het beleg van Sluis in 1604.

In 1597 schreef hij in Album Amicorum van hertog Frans van Braunschweig (https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/fullscreen/1335979654/109/)

Jan van Teylingen, Portretten van kapiteins, gerepartitieerd op het Noorderkwartier
Serie betreft 55 officiersportretten uit ca 1640-1650: 27 keer een kapitein en 28 van Graven van Nassaus.
opschrift rechtsboven: 17
het inventarisnummer van het stadhuis in Hoorn
Datering: ca. 1640-1650 (1640 – 1650), volgens opgave museum
LET OP: dit portret is volgens RKD van Lodewijk Gunther, maar moet Jan Riser zijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_Gunther_van_Nassau
Portret van Lodewijk Günther (1575-1604), graaf van Nassau.
Onderdeel van de Leeuwarden-reeks, een serie portretten van militairen uit de Tachtigjarige Oorlog en leden van het Huis Oranje-Nassau, in 1633 voor het eerst vermeld in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden (zie Herkomst).
Atelier van Jan van Ravesteyn – www.rijksmuseum.nl

Een portret van hem in de portrettenreeks van het Noord-Hollands regiment (Hoornreeks) in het Westfries museum, met nr. 17.
portretbuste, halflang donker haar, snor en baard, gekleed in harnas waarover
witte liggende kraag, om linkerarm oranje sjerp;achterzijde:’Ludovicus Com:
Nassoviae fr: Ernest Casi:’;’17’

http://www.mpaginae.nl/WL/WBWL.htm
In 1604 beschrijft hij het sterfbed in Sluis van de broer van Willem Lodewijk, Lodewijk Günther. In september leed deze aan een hevige koorts. Op een middag raakte hij wanhopig, ‘roepende, dat Godt die Here hem verlaten hadde, seggende hij was een kint des duyuels, met noch vele schrickelijcke propoosten, die ick seluer gehoort hebbe’. Na twee uur werd hij verlicht. De predikant Johannes Uytenbogaert werd aan zijn sterfbed geroepen. Lodewijk Günther ontsliep volgens Vervou ‘seer Christelijcken in den Here’. Op 28 september werd het lichaam per schip naar Arnhem gebracht. Graaf Willem Lodewijk had al een kapitein naar Arnhem gezonden om de weduwe in te lichten over de dood van haar man. Een optocht van vele Nassaus met hun hofmeesters en hofjonkers, vijftien trompetters, gevolgd door een zwarte wagen met de kist, daarna enkele broers van Willem Lodewijk en andere prominenten, trok naar Arnhem. Pas op 20 november werd Lodewijk Günther ceremonieel begraven. In dat jaar stierven eveneens in Sluis de hofjonker van Willem Lodewijk Focko Eysinga en een page, ‘Mansaert genaemt’.

Portret van Lodewijk Günther (1575-1604), graaf van Nassau.
Atelier van Jan van Ravesteyn – www.rijksmuseum.nl


Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg (1575-1604).
(Westfries Museum, Hoorn)


Aanstelling van Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg tot kapitein, dd 5-5-1595.


Albumbijdrage uit 1587 van Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg (1575-1604) in het Album Amicorum van Abel Coenders van Helpen (1564-1629)

Bijdrage uit 1589 van Lodewijk Gunther van Nassau in het Album Amicorum van Meindert van Idzarda.
(online in te zien bij KB)

Kenmerken

NationaliteitDuitsland
NaamLodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg
Woonplaats-
CompagnieC08
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1595
Officier tot1604
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)34150
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenOverige
Album Amicorum
Album Amicorum
Voorganger in C08Jan Yvens
Opvolger in C08Adolf van Nassau-Siegen

Andere Nassau officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins