Daniël de Hertaing

Zie zijn portret uit de Honselaarsdijk, uit 1612, toegeschreven aan Jan van Ravesteyn.
https://rkd.nl/nl/explore/images/38687

Zie zijn portret uit de zgn. Leeuwardenreeks.

Zie ook zijn prent-portret uit ong 1621
https://rkd.nl/nl/explore/images/233345

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_de_Hertaing
Hij moest vanwege zijn protestantse overtuiging zijn geboortegrond in het graafschap Henegouwen ontvluchten. Als luitenant-kolonel voerde hij bij de Slag bij Nieuwpoort het bevel over een regiment Walen.
Op 27 juni 1603 werd hij door de Staten-Generaal benoemd tot gouverneur van de belegerde stad Oostende.
Na uiterst bloedige gevechten gaf hij deze stad op 20 september 1604 met toestemming van de Staten-Generaal over aan aartshertog Albrecht van Oostenrijk.
Omdat hij zwaargewond was aan zijn linkerbeen en rechterarm, ondertekende hij de overgave met links.

militair gouverneur van Utrecht (1621-1626),

Jonkheer. Kapitein van een compagnie voetknechten in Staatse dienst.
Wapen: In zilver een schuinbalk van blauw, beladen met drie schelpen van goud, geplaatst in de richting van de schuinbalk.
Daniel de Hertaing krijgt toestemming om van het slot Heemskerk een hoge heerlijkheid te maken. Gelijktijdig wordt het huis Heemskerk omgedoopt in ‘Marquette’, naar het kasteel van De Hertaing in Henegouwen. Marquette is tot op twee roeten buiten de grachten een hoge heerlijkheid.

http://cf.hum.uva.nl/nhl/claasseep/commentaar_lusthoven.htm
21 Het huis Marquette
Het Huis Marquette werd vroeger het Huis te Heemskerk genoemd. Er wordt al over geschreven in de dertiende eeuw, maar zekerheid omtrent de bouwheer is er niet. Marquette was een stevig bolwerk in de veertiende eeuw tijdens de twisten tussen de Hoeken en de Kabeljauwen. In 1358 werd het slot wekenlang door de Hoeken belegerd onder leiding van Dirk van Polanen en uiteindelijk moest de kasteelheer zich overgeven. Daarna kwam huis Heemskerk in handen van de Van Heemskerks, maar het kasteel ging later in verschillende handen over. In 1620 vroeg de toenmalige eigenaar, de Henegouwse edelman Daniel de Hertaing, die heer was van Marquette in Henegouwen, verlof aan de Staten van Holland om zijn huis te Heemskerk in het vervolg ‘Huis Marquette’ te mogen noemen. Dit verzoek werd toegestaan, zodat het Huis te Heemskerk vanaf dat jaar als Huis Marquette te boek staat.

http://www.rvc.nl/historical/haarlem/record.asp?pg=687&nr=17726
Hartaing (Hertaing), Daniel de, heer van Marquette (? – 1625)
Jaartal1615
VervaardigerTaurel, Charles Edouard (1824-1892)
BijzonderhedenGegevens cataloguskaartje: Hartaing (Hertaing), Daniel de, heer van Marquette (overleden 1615). Bevelhebber in Bergen opZoom (1584). Bevelhebber regiment nieuwe Geuzen, slag bij Nieuwpoort (1600). Gouverneur van Oostende (1602-1604). Vestigt zich in 1609 op de door hem gekochte heerlijkheid Heemskerk, die hij in 1612 Marquette vernoemt. Overlijdt in 1625. zie A.J.van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 1862 blz.71. Gravure door Charles Edouard Taurel naar 17de eeuws portret. Onder het portret zijn wapen met wapenspreuk: Du Boys de Hove. Afm.: afb. 22,3 x 14,4 cm; blad 28,5 x 18 cm Herkomst: op 28.09.1998 ontvangen van de gemeente Heemskerk (bruikleen) Identificatienummer: 53-028504 K

Portret van Daniël de Hertaing (?-1625).
(Leeuwardenreeks)


Portret van Daniel de Hertaing, uit de Honselaarsdijk, uit 1612, toegeschreven aan Jan van Ravesteyn.
(www.rkd.nl)

Prent-portret uit ong 1621 van Daniel de Hertaing.
(www.rkd.nl)

Kenmerken

NationaliteitFrankrijk
NaamDaniël de Hertaing
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangOfficiers
Officier van:<1600
Officier tot>1604
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)42828
Blog-
Portret/State/Familiewapen
Afbeeldingen
Opvolger in ONBEKEND 1600-1700Reynolt van Inthiema

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins