Pier Anskes

grietman, hopman.

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog01_01.xml&page=318&view=imagePane
Hij lag in 1580 als Kapitein van een vaandel in de Lemmer, om die plaats te verdedigen; doch moest, doordien zijne manschap onwillig was om te vechten, de schans verlaten, en nam met zijne soldaten, alle krijgsbehoeften en eenige schepen, de wijk naar Enkhuizen. Hij was in 1582 volmagt ten landsdage. Of hij een bloedverwant was van Pier Anskes, die in 1522 als getuige het kontrakt van den Graaf van Meurs met de Sneekers teekende en in 1544 Grietman van Doniawerstal was, durven wij niet verzekeren.

https://www.spanvis.com/lemmer/lemmer-oude-geschiedenis/de-grietmannen-van-lemsterland
Pier Anskes woonde waarschijnlijk in Follega en was vrij zeker een kleinzoon van Pier Anskes (ook als Anskis geschreven), die in 1541 grietman was van Doniawerstal. In een rekwest van 30 december 1596 klaagt een zekere Anthonius Trajectensis, eertijds Ganonicus te Leeuwarden, dat hij indertijd “doer den hopman Pier Ansckes”, die toen “in den schans van den Lemmer” lag, “sonder eenig recht oft reeden van den dorpe gehaelt ende an handen ende voeten gefloten is geweest”.

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
Op 18-10-1580 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.

De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van Friesland Oost …, Volume 1
Door Christianus Schotanus, pag. 864

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPier Anskes
WoonplaatsLemmer
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1580
Officier tot>1580
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41038
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins