Michiel Hagen

Achtergrond
Van de achtergrond van Michiel Hagen weten we helaas nog heel weinig.
Bij de benoeming van Michiel Hagen als luitenant is hij afkomstig van ‘Embrick‘, nu Emmerich genoemd.
Of hij daar ook afkomstig is, of dat hij daar gelegerd was, weten we niet.
Misschien is hij een telg uit een Duitse adellijke familie Von Hagen, ook dat weten we dus niet.
Ook hier komen we weer flink wat varianten tegen van zijn achternaam: Haga, Hage, Hagens, Haech, Haeghe, etc.

Omstreeks 1590 is hij gehuwd met Janneke Tellinge of Telgen. Ook van haar is verder nog niets bekend.
Michiel woonde met zijn gezin te Leeuwarden, ongetwijfeld in een flinke stadswoning.

Uit hun huwelijk zijn twee dochters bekend.
Catharina Hagen trouwde in 1619 te Leeuwarden met Gualterus Henricus Gualteri, een advocaat aan het Hof van Friesland.
Hester Hagen trouwde in 1618, eveneens te Leeuwarden, met Jacob van Broersma.
Hij was een zoon van de Groninger edelman Taco van Broersma, hoofdeling op de borg Scheltkema te Zandeweer.

Op 24 april 1621 overleed Michiel en werd hij begraven in Leeuwarden.
In een hypotheekakte van 15-10-1622 worden bovengenoemde twee dochters genoemd als erfgenamen.

Militaire carrière
Ook Michiel begon zijn militaire loopbaan als vaandrig.
Op 30 december 1580 werd hij tot luitenant benoemd in de compagnie van kapitein Joan Stuppers.
Deze was op dezelfde dag benoemd als kapitein, als opvolger van de neergeschoten Frans Platte.

gedeelte uit ‘d’oude chronijcke ende historien van Holland met West Vriesland, tot 1636’. door: Wouter van Gouthoeven, Google Books.

In 1583 volgt zijn benoeming tot kapitein.
Hij volgt dan waarschijnlijk hopman Roelof van Schouwenborch op.
Op 17 januari  1586 is hij aanwezig bij de dramatisch verlopen Slag bij Boksum en wordt daarbij door de Spaansen gevangen genomen.
Hij weet echter al snel te ontsnappen, waarna hij datzelfde jaar nog benoemd wordt tot sergeant-majoor.
Dit was wellicht een tijdelijke functie, omdat hij hierna weer als hopman voorkomt.

Op 3 oktober 1590 staat hij vermeld als Lid van de Krijgsraad, welke het vonnis uitspreekt over overste Micheil Högelcko.

In 1592 werd hij gewond bij het beleg van Steenwijk.
..vijf Vriesche Capiteyns, Peter van Leorden, Juwe van Esinga, Michel Hage, Johan Sageman, Crijn de Blauw,
die drie eersten werden swaerlijck geschoten, d’ander twee met stenen gheworpen…
uit: Everhard van Reyd, ‘Voornaemste gheschiedenissen…’

In 1594 is hij aanwezig in de vestingstad Delfzijl. (bij de aanval op die stad?)
In 1596 aanwezig bij Beleg van Hulst.
Ook bij de zeer bekende Slag bij Nieuwpoort in 1600, is Michiel Hagen aanwezig.
Hierna komen we Michiel tegen van april 1603 tot 1604 bij het Beleg van Oostende, waar zijn compagnie 130 inzetbare soldaten omvatte.

Op 3 januari 1618 wordt hij als kapitein opgevolgd door Ludolf Potter.

Beleg van Steenwijk door de Graaf van Rennenberg in 1580-1581 (getekend door Jan Luyken)

Familiewapen
niet bekend.


Familieleden in het leger

  • niemand bekend.

Vaandel

vaandel ca. 1598-1603

Compagnie nr. 14
* Michiel Hagen (geb.ong.1560-
U1621)
* Kapitein van ca. 1583-1618

* Voorganger: Roeloff van Schouwenborch
* Opvolger: Ludolf Potter

* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Leeuwarden

Bronnen / meer informatie
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm|
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Steenwijk_(1580-1581)
http://www.steenwiek.nl/beleg%20van%20steenwijk.htm
80YW.org / Bouko de Groot

Noten
nvt


Afkomstig van Emmerik.
Woonde te Leeuwarden?

let op: enkele Hagen familiewapens op CBG bevatten een liggende maan net als op zijn vaandel!

Kapitein ca.1583-1618
In 1580 bij beleg van Steenwijk (functie?)
Op 30-12-1580 tot luitenant benoemd onder kapitein Stuper en afkomstig uit Emmerik
In 1583 benoemd tot kapitein (JP)
In 1586 gevangen genomen bij Slag bij Boksum en ontsnapte al snel. Kort daarvoor tot kapitein benoemd.
Wordt in 1586 als sergeant-majoor van het Friese regiment genoemd
Op 3-10-1590 was hij lid van de Friese Krijgsraad, die het vonnis uitsprak over Micheil Högelcko.

Beleg van Steenwijk, 1592
..vijf Vriesche Capiteyns, Peter van Leorden, Juwe van Esinga, Michel Hage, Johan Sageman, Crijn de Blauw,
die drie eersten werden swaerlijck geschoten, d’ander twee met stenen gheworpen…
uit: Everhard van Reyd, ‘Voornaemste gheschiedenissen…’

In 1593 kapitein. (Geschiedenissen, Vervou)
In 1594 in Delfszijl
In 1596 aanwezig bij Beleg van Hulst.
Aanwezig tijdens de Slag bij Nieuwpoort van 1600.
Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601.
Vanaf apr. 1603 tot 1604 is hij aanwezig bij Beleg van Oostende. (bron: Fleming)
Hij werd als kapitein opgevolgd op 3-1-1618 door Ludolf Potter.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamMichiel Hagen
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC14
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:ca. 1583 en 1618?
Officier tot1618 en 1621?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34218
Blogja
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenVaandel
Beleg, fort, etc.
Voorganger in C14Tobias Reijnhard
Opvolger in C14Arnold Joost van Pilack

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins