Eberhard Hanecroth

Afkomstig uit Duitsland. (Oebele Vries: Herborn)
Naam ook: Evert Hanecroth

Hij diende in het leger onder stadhouder Ernst Casimir.
In 1600 voor her eerst als officier vermeld, als hij naar Groningen moet ivm de spanningen aldaar (artikel Hanecroth/Vries).
Vanaf 1601 vermeld als kapitein. (BdG)
Hij was ws. in jan. 1602 te Groningen, omdat meerdere van zijn soldaten daar trouwden
In 1603 aanwezig bij het Beleg van Oostende (BdG), waar zijn luitenant overleed en hijzelf gewoonde raakte op 3 juni (BdG).
In 1604 hopman te Groningen (Ned.Leeuw)
Van 1607-1609 in garnizoen te Groningen (bron: Oebele Vries)
Hij was vanaf 1609 gelegerd in de stad Moers (Meurs), deze stad was van 1601-1673 van Nederland.
Hij werd majoor in 1615 (BdG).
In 1629 werd hij overste-luitenant (Oebele Vries)
Diende tot 1629 (BdG).

In het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden hing een officierenreeks bestaande uit 31 portretten van het Friese Regiment.
Deze reeks werd aangelegd door stadhouder Willem Lodewijk.
Een latere lijst van 26 portretten, meestal met een naam, is bewaard gebleven in Tresoar. (zie artikel Radetsky – negen eeuwen Friesland-Holland).
nr.6 = Overste-luitenant Hanekroot

Eberhard Hanecroth de Oude was een Duits officier en kapitein van een compagnie van het regiment van graaf Ernst Casimir van Nassau en vanaf 1609 gelegerd te Moers in Duitsland.
Er is een portretschilderij uit ca 1610 van hem bewaard gebleven, dat in het Rijksmuseum hangt. Het is vervaardigd door een anonieme schilder.

Prins Maurits van Oranje-Nassau erfde de stad Moers in 1601 na de dood van de laatste gravin van Moers. De prins bevrijdde de stad in 1597 van de Spaanse bezetters en werd zo voor deze heldendaad beloond. Slot Moers, de residentie van de graven en gravinnen van de stad, kwam in handen van de Oranjes en vormde tot 1763 het centrum van de door Maurits gebouwde vesting.

zie ook zijn vaandel op website 80YW
https://www.facebook.com/groups/1637927306514871/permalink/2437477356559858

Portrait of Eberhardt Hanekrodt (Evert Hanecrot) Captain of a Company of Ernst Casimir of Nassau’s Regiment, Anonymous, , c. 1610 – c. 1620
Rijksmuseum.

Zie ook artikel in de Vrije Fries jaargang 2021, over het geslacht Hanecroth.
Door Oebele Vries.

.

Portret van Eberhardt Hanecroth.
Kapitein van een compagnie van het regiment van Ernst Casimir van Nassau.
(Rijksmuseum, schilder onbekend)

Familiewapen Hanecroth.
(Tekening door R.J. Broersma)

Kenmerken

NaamEberhard Hanecroth
WoonplaatsDuitsland, Meurs
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Groninger Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
NationaliteitDuitsland
Officier van:1600
Officier tot1629
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35533
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins