Jeremias Roper

Op 28-1-1662 werd J(eremias) R(oper) Z(u) Hatert kapitein, als opvolger van F(Thomas) Killegrey (Killegrew)
1664: “een van de 55 compagnieën voetvolk onder repartitie van Friesland” (mail Hans vd Dool dd 15-3-2021)
04-02-1672 aangenomen op consent van de Staten van Friesland (mail Hans vd Dool dd 15-3-2021)
Op 29-8-1673 werd Julius Acronius a Buma vaandrig in de compagnie van kapitein (Jeremias) Ropert, als opvolger van A.D.L. Riviere.
21-02-1678 Luitenant kolonel door de Staten van Friesland (mail Hans vd Dool dd 15-3-2021)
Op september 1681 [C&I] werd S(everin) Quilo kapitein, als opvolger van J(eremias) R(oper) zu Hatert
Op 27-8-1681 werd N. Quilo kapitein, als opvolger van N.(Jeremias) Ropers.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Jeremias Roper tot der Hatert
Periode: 1586 1792
Naam Jeremias Roper tot der Hatert
Functie –
Datum –

let op: er is ook een kapitein John Roper, maar nog niet bekend hoe hij familie is, zeker is hij geen broer.

www.archieven.nl
7-06 Stadhouderlijk archief: De archieven in het Koninklijk Huisarchief: Willem Frederik
604
Brieven, ingekomen van luitenant-kolonel John Sayer betreffende de opvolging van kapitein Thomas Killigrew door Jeremias Roper, 31662, met bijlage, 1662, minuutbrief van Willem Frederik

https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I313119.php
Jeremias van Roper, die hoochedelgeboren heer, heer tot der Hatert, capt. van een compagnie voetknechten ten dienste deser vereenigte Nederlanden

Heere van die Hatert, overste lieutenant vant regiment te voet des Heren Graven van Styrum, naerdien hij wel een eijmer bloets uijt neuss en mondt uijtgestort hadde, onverwacht tusschen 7 en 8 uijren des saterdaags avonts [overleden]. In die kercke begraven en in sijne tombe gestelt geworden.

Kenmerken

NaamJeremias Roper
Woonplaats-
CompagnieC86
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitONBEKEND
Officier van:1662
Officier tot1681
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)40484
Blog-
Voorganger in C86Thomas Killegrew
Opvolger in C86Severin van Quila

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins