De Friese regimenten

Eeuwenlang dienden de Friese regimenten binnen het Staatse leger. Zij trokken door de Nederlanden en Duitsland en waren bij alle belangrijke veldslagen en belegeringen van de partij. Toch is er weinig over dit interessante en onderbelichte onderwerp bekend.

Een historisch onderzoek naar de Friese officier Schelte van Aysma bracht zoveel informatie over de Friese regimenten naar boven dat er besloten werd een aparte website aan te wijden. Op deze website vindt u meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van de Friese regimenten. Aan de hand van een uitgebreide database van officieren wordt duidelijk wie en waar zij binnen de Friese regimenten dienden.

Ook is er een speciale rubriek over het leven van de Friese officier Schelte van Aysma. De nadruk ligt momenteel nog op de periode 1568-1648, maar wordt steeds meer uitgebreid tot 1795.

–> Snel naar het Stamboek van de Friese Regimenten <–