Taco van Burmania

Bleef ongehuwd.
Woonde te IJsbrechtum (1682)
Woonde mogelijk te Firdgum.

In 1672 staat Taco van Burmania vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein in garnizoen te Breda.

Op 12-3-1673 is hij getuige bij een notariele akte, gepasseerdin Breda, waar hij toen in garnizoen lag, waarbij vermeld staat dat hij in december 1672 nog in Bodegraven lag.
https://www.openarch.nl/brd:186a8d6b-7a5b-452e-b64d-e05d7f078996/nl

Hij werd op 13-2-1686 de 9e luitenant-kolonel van het 2e Regiment Infanterie en werd opgevolgd in 1688 door Rinco Lycklama a Nijeholt.
Burmania, Jr. T. van i.p.v. S. v. Quila 27 Jan. 1688
Op 10-8-1688 werd T(aco) van Burmania opgevolgd door kapitein G(ellius) Bouricius.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Taco van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Taco van Burmania
Functie Kapitein
Datum 8-4-1689

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Taco van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Taco van Burmania
Functie Sergeant Majoor van een Regiment voetknechten
Datum 6-5-1683

Grietman van Doniawerstal van 1688 tot 1705.

www.gahetna.nl
Naam Taco van Burmania
Functie Luitenant Kolonel
Datum 27-4-1686
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.01.19, inventarisnummer: 1532, folionummer: 115

Grietman van Doniawerstal van 1688 tot 1705.

Staten-Generaal: Commissieboeken, Naam: Taco van Burmania
Periode: 1586 1794
Naam Taco van Burmania
Functie Raad ter Admiraliteit te Harlingen
Datum 6 Juni 1695

http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm
Taco was kapitein in het leger en grietman van Doniawerstal 1688-1705.
Bij testament van zijn vader in 1691 verkreeg hij Firdgum stem1 (In 1698 eigenaar).
Hij overleed kinderloos.

Zie leedbrief overlijden Juliana Agatha van Aylva 27-12-1682
Woonplaats: Isbrechtum
vidit – d’Hoog Ed. geb. heer Taco van Burmania, capiteyn van een compagnie infanterie
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Epema State te Ysbrechtum, behoort den hooggeboren D.M. van Burmania grietman over Wimbritseradeel, 1723
Tekening van Epema State, door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTaco van Burmania
WoonplaatsIJsbrechtum, Epema State
CompagnieC105
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:<1672
Officier tot1688
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)13952
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Opvolger in C105Gellius Hillema van Bouricius

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins