Jacob van Claerhout

Hij was Spaans hopman.
Aanwezig bij het voor de Spaansen succesvolle Beleg van Steenwijk in 1582.

# + Dominus Hilbrandus *Prijs, pastor to [in] Sumar, miles sub signo capitanii Clarhout
# Reninck *Hiddis, clerck [dienar] van mijnheer Vastarts ende nu [in exilio] scriever van hopman Claerhout [Clarhout]
# + *Taecko heer Peters, vicarii van Britzum zon, soldat van [hopman] Clarhout, obiit Delden anno ’82
# Geert *Aeblis, van Collum, provoest [provost] van hopman Clarhout [cum familia]
# Hette [Hetto] van *Albada, Con. Mats. grietman van ’t self deel ofte gretenye, cum filio Pieter van *Albada, adelman van hopman Claerhout [Clarhout] [mater Hettonis fuit Froucka a Rorda ex Genum, cuius insignia sunt caput mauri cum rosa, trabe divisa] B90: overl. Steenwijk 17 febr. 1587; x Tjets/Dorothea van Roorda of Tjets Jelles van Roorda; moeder: Frouck Wybrandts Roorda
# [Jan *Jansz. bargedoder d’jonge soldat van hopman Clarhout]

Afbeelding van hem op schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk)
Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamJacob van Claerhout
Woonplaats-
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 9
RangSpaans Regiment
Officier van:<1580
Officier tot?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41246
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar

Andere Spaanse hopmannen

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins