Gerrit Watzes van Cammingha

Functie van officier obv portret, nog geen overige bewijzen gevonden.

In de Staat van Oorlog 1680 staat een Frederick Camminga vermeld, zou deze moeten zijn.

http://www.simonwierstra.nl/Cammingha.htm
Hij woonde eerst op Klein Hermana en later (o.a. 1698) op Roordaburg onder Franeker.
Met zijn vrouw testeerde hij op 7-9-1688.
T323-2754: voorheen waren naast de wapens op het graf namen te lezen van zijn 16 betovergrootouders n.l.Cammingha-Minnema, Haerda-Herweij, Roorda-Juckema, Galema-Walta, Wytsma- …., Eminga-Heemstra, Bauwema- …. en .. .….-……..
Voor zo ver bekend zijn de betovergrootouders : Wytze van Cammingha x Rints van Minnema, Fedde van Haerda x Saeck van Herwey, Rienck van Roorda x Rixt van Juckema, Gale van Galema x Aelcke van Walta, Gerrit van Wytsma x Dorothea van Albada, Ids van Eminga x Wick van Heemstra, ……Bawema x …….

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Gerrit van Camminga [Kamminga]
Periode: 1586 1792
Naam Gerrit van Camminga [Kamminga]
Functie –
Datum –

archieven.nl
Gevonden archiefstukken
560 Eigendomsbewijs voor het weeshuis van drie perceelen losland tezamen groot 25 pm, te Lutjelollum, afkomstig van Jr Gerrolt van Cammingha en Catrina Victoria van Sternsee EL. op Roordaburcht onder Franeker, 1698, met bijlagen, 1690-1698.

portret van Gerrit (of: Gerrolt) van Cammingha (1647-1712) uit 1680.
(Fries Museum)

t slot Roordaburg of Aadenburg(?) in Franekeradeel behoort den hr. Dominicus Hamerster, ordinaris Raet in den hove van Vrieslant, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGerrit Watzes van Cammingha
WoonplaatsFraneker, Roordaburg
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangOfficiers
Officier van:?
Officier tot<1712
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)14841
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen

Andere officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins