Laes van Grovestins

Hij woonde te Wanswerd op Goslinga State in 1640.

Op 23-11-1652 werd jr. Laes van Grovestins vaandrig in de compagnie van majoor F(oppe) van Grovestins, waarbij hij J. van Grovestins opvolgde.
Op 22-5-1658 werd Dominicus van Echten vaandrig in de comapgnie van L(aes) van Grovestins, waarbij hij L(aes?) van Grovestins opvolgde.
Op 22-5-1658 werd hij kapitein, als opvolger van zijn vader Foppe van Grovestins.
In 1659 was hij aanwezig bij de Slag om de Sont.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Op 31-3-1666 werd Sytse Gravius benoemd als luitenant in de compagnie van L(olle) van Grovestins, als opvolger van Jr. D. van Scheltinga.
Op 5-3-1666 werd hij majoor, toen hij Gosewijn Wiedenfelt opvolgde.
In 1666 ligt hij als Lt.Majoor in garnizoen te Meppel (zie L. van Aitzema, histoirie of Verhael. (Eerste Munsterse oorlog 1665-1666)
Op 5-2-1667 werd hij als kapitein opgevolgd door E. van Boelens.
Op 14-3-1667 werd hij als majoor opgevolgd door Tjaerd van Andringa.

Detail van de Schotanusatlas uit 1718, omgeving Wanswerd.

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamLaes van Grovestins
WoonplaatsWanswerd, Goslinga State
CompagnieC36
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1658
Officier tot1667
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35422
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C36Foppe Sirtema van Grovestins
Opvolger in C36E. van Boelens

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins