Sicke Werps van Tjessens

Hij kreeg in 1572 opdracht om soldaten te werven voor de Prins van Oranje (GsvD,141).

Hij speelde een rol in het begin van de opstand tegen Spanje; zijn poging Dokkum te hulp te komen mislukte en vrij kort daarna in 1572 stierf hij. Ook hij is in de kerk van Holwerd begraven.

http://www.simonwierstra.nl/BONGA.htm
T311-282:huwelijksvoorwaarden Sicco van Tjessens en Gele van Heringa (1561).
Hij kreeg in 1572 opdracht om soldaten te werven voor de Prins van Oranje (GsvD,141).
Op zijn zerk de namen van de grootouders:Tjessens x Hania en Galama x Heemstra.

http://www.stinseninfriesland.nl/SjuxsmaStateWaaxens.htm
Uit de grafzerken in de kerk valt af te leiden, dat wellicht Sicke Worpsz van Tjessens en Auck Popckesdr. Bonga de state na Abbe’s dood bewoond hebben. Hun dochter Baef werd er begraven in 1558, 16 dagen later gevolgd door haar moeder Aucke van Bonga; deze was een dochter van Popcke Bonga en N. van Sjucksma.

het oude klooster […..] te Waaxens behoort den Hr. Harinxma toe Sloten, 1722
Tekening van Sjuxma State door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSicke Werps van Tjessens
WoonplaatsWaaxens, Sjuxma State
CompagnieWATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1572
Officier tot1572
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)-
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins