Gerrolt Ruurd Juckema van Burmania

Woonde te Leeuwarden, Camminghaburg.
Hij woonde in 1672 te Britsum.

Hij erfde Camminghaburg in 1651 van zijn grootvader Gerrolt van Juckema.
Bij testament in 1679 ging Camminghaburg naar zijn zoon Gerrolt,die jong overleed,waarna de bezitting ging naar zijn andere zoon Duco Gerrolt.

Op 3-2-1669 volgde C.(Gaspard) van Vosbergen kapitein G(errolt) J(uckema) van Burmania op.
Op 3-2-1669 volgde een G. Juckema van Burmania (AAB: dit moet hem zijn!) kapitein Ruurd van Glins op.
In 1672 staat Gerrolt Juckema van Burmania vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein.
Hij werd op 21-7-1676 de 7e luitenant-kolonel van het 2e Regiment Infanterie en werd opgevolgd in 1679 door Cornelius van Scheltinga.

Op 29-10-1679 werd G(atze van) Jeltinga kapitein, als opvolger van G(errolt) I(uckema) van Burmania.

Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania, geboren Sneek 26 feb 1651, gedoopt aldaar 27 feb 1651, overleden 12 mrt 1679 ,28 jaar, begraven Britsum ,grafschrift, zoon van Duco Martena van Burmania en Edwert Gerroltsdr van Juckema, ,ook Eduarda.

Staat op site Wierstra foutief vermeld als Ruurd Gerrolt als voornamen, ipv Gerrolt Ruurd.

Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, de Hoofstad van …, Volume 2
Door W. Eekhof
Hij was overste van een regiment infanterie.
Hij erfde Camminghaburg in 1651 van zijn grootvader Gerrolt van Juckema.
Bij testament in 1679 ging Camminghaburg naar zijn zoon Gerrolt, die jong overleed,waarna de bezitting ging naar zijn andere zoon Duco Gerrolt.
Hij liet Camminghaburg in 1679 erven door zijn zoon Gerrolt Juckema van Burmania, nadat de Cammingha’s wederom een vruchteloze poging hadden gedaan tot herwinning van Camminghaburg.

Het Geslacht de van Haren’s
Door Joost H. Halbertsma
Zijn moeder Sybilla probeerde een ambt voor haar zoon Matthijs te krijgen. Ze schreeft een brief om de openstaande compagnie van haar oom Gerrolt van Burmania voor haar zoon Matthijs te vragen.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Gerrolt Inckema van Bourmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Gerrolt Inckema van Bourmania
Functie –
Datum –

Portret van Gerrolt Ruurd Juckema van Burmania (1651-1679)
(Epema State, IJsbrechtum)


Familiewapen op portret van Gerrolt Ruurd Juckema van Burmania (1651-1679)

Camminghaburg te Leeuwarden, schilderij uit 1832 door Hendrik Schaaff
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGerrolt Ruurd Juckema van Burmania
WoonplaatsLeeuwarden, Camminghaburg
CompagnieC14
C61
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:???? en 1669
Officier tot1669 en 1679
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34909
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Familiewapen
Voorganger in C14Ruurd van Glins
Opvolger in C14Jan Gales

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins