Juw van Harinxma

Achtergrond
De familie Harinxma behoort tot de oude Friese adel, die eeuwenlang het Friese adellijke toneel beheerst heeft.
De achternaam Harinxma komt van de voornaam Haring, die altijd een populaire naam was in deze familie.
Deze tak van de Harinxma’s woonde te Heeg en werd daarom ook wel ‘Harinxma thoe Heeg’ genoemd.
Eeuwenlang woonden zij op de Harinxmastate in Heeg en opvallend is dat bijna alle bewoners/eigenaren officier in het Staatste leger waren.

Juw van Harinxma werd omstreeks 1575 geboren als zoon van kapitein Haring van Harinxma en Wisck Uninga van Hoytema.
Hij werd ook wel met de Latijnse naam Jovius genoemd.

Hij trouwde in 1605 met Bauck van Martena, die reeds weduwe van de Groninger kapitein Evert Entens was.
Deze Evert was in 1602 al ‘substituut hopman’ van zijn schoonvader Doecke van Martena en wellicht was het de bedoeling dat hij de compagnie van zijn schoonvader zou overnemen. Aangezien Evert al in 1604 kwam te overlijden, hertrouwde Bauck al vlot met ‘onze’ Juw van Harinxma, die in 1605 de compagnie van zijn schoonvader overnam.

In 1618 woonde hij op Martena State te Cornjum, afkomstig uit de familie van zijn vrouw.

Martena te Kornjum behoort den heere Laes van Burmannia, 1722
Tekening door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Het huwelijk van Juw en Bauck bleef kinderloos.
De oudste zoon van zijn broer Douwe heette weer Haring en Juw was de ‘suikeroom’ van deze Haring.
Juw betaalde namelijk flink voor de ‘grand tour‘ die Haring omstreeks 1626 door Europa maakte.
Op 3 juli 1626 overleed Juw en werd hij begraven in de kerk te Heeg. Zijn grafsteen is waarschijnlijk niet bewaard gebleven, want deze staat niet vermeld bij de zogenaamde ‘grafschriften’ die ook ooit in Heeg zijn gemaakt. Dit is wellicht gedaan toen de kerk in 1960 zijn huidige houten vloer kreeg en alle zerken eronder verdwenen.

De Hervormde kerk was overigens een heuse ‘familiekerk’ van de Harinxma’s, omdat er vele grafzerken op de vloer lagen. Daarnaast waren er in 1833 nog 11 rouwborden aanwezig, ongetwijfeld van deze familie, die later helaas allemaal zijn verdwenen. Verder verkocht de familie hun eeuwenoude herenbank in 1819 aan de kerkvoogdij van Heeg. In 1960 is de kerk dus flink verbouwd, waarbij de oude banken zijn vervangen door nieuwe (…).

Zijn overlijden is nog vermeld in het zogenaamde ‘dootboeck‘ van Ernst Harinxma van Donia:
‘3 Julii [1626] verongeluckte [ ] Harinxma grietman van Wimbritzeradeel onder een hoeywaegen buyten Sneeck’

Harinxma State te Heeg (tekening door J. Stellingwerf, ong. 1723).

Militaire carrière
Op 3 oktober 1605 wordt hij benoemd als kapitein in het Friese Nassause Regiment.
Hij volgt dan kapitein Doecke van Martena op die op 11 november 1605 zou overlijden en dus al een poosje ziek zal zijn geweest en overigens toen 78 jaar oud was.
Normaliter bepaalden de Friese Staten wie de opvolger werd, maar aangezien Juw gehuwd was met de dochter van Doecke, zal dat in zijn geval wel geholpen hebben om de eervolle functie van kapitein te bemachtigen.

Op 25 januari 1622 volgde de latere kolonel Jacques van Oenema hem weer op als kapitein.

Bestuurlijke carrière
Zoals vele anderen, ambieerde ook Juw nog een bestuurlijke carrière. In 1621 overleed de toenmalige grietman van Wymbritseradeel, Duco (of: Doecke) van Botnia. Voor Juw was dit de kans om in zijn eigen gemeente grietman te kunnen worden.
Heel lang heeft hij deze functie niet kunnen uitoefenen, want reeds in 1626 verongelukt Juw in Sneek.

Familiewapen

Familiewapen Harinxma thoe Heeg (Stamboek van den Frieschen Adel).

Commandostaf
In de online-collectie van het Fries Museum is een commandostaf uit Harlingen aanwezig met daarop een paar teksten en wapens.
Hierop staan de namen van zowel Jovius van Harinxma als zijn schoonvader Duco van Martena vermeld, alsmede hun wapens.
De tekst is als volgt: ‘Ducke van Martena drost van Harlingen en hopman Ao 1604‘  en ‘naer lyden compt verblyden, Jovius van Haringsma hopman Ao 1609
En nog een bijbelse tekst:
Wyst my heere uwen wech dat ick wandele in uwer waerheit behout min heerten by den eningh dat ick uwen naeme vresse psalm 86:11′

Commandostaf Duco van Martena

Familieleden in het leger

Vaandel

niet bekend.

Compagnie nr.
* Juw van Harinxma (*ong. 1575-
U1626)
* Kapitein van 1605-1622

* Voorganger: Doecke van Martena
* Opvolger: Jacques van Oenema
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Heeg

Meer informatie:
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

http://www.simonwierstra.nl/Harinxma2.htm
http://www.stinseninfriesland.nl/HarinxmastinsHeeg.htm
http://www.mpaginae.nl/EHVD/kerkkalender.htm
https://www.friesmuseum.nl/collectie/collectie-online/
https://beeldschrift.nl/PRO/api/file/saft/40dad140b77fcd42f227322bd9e8995a/

Kenmerken

NaamJuw van Harinxma
WoonplaatsHeeg, Harinxma State
CompagnieC04
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:1605
Officier tot1622
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33005
Blogja
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
State
Familiewapen
Overige
Voorganger in C04Doecke van Martena
Opvolger in C04Jacques van Oenema

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins