Edzart van Grovestins

-kapitein, grietman

Woonde omstreeks 1685 op Hottinga State te Wommels.
In 1695 verkopen zijn schuldeisers Hottinga State aan Gerardus Hixenius uit Witmarsum.

In 1706 kocht Hobbe Baerdt van Sminia het grietmanschap Hennaarderadeel van Edzart van Grovestins, voor zijn zoon, Edzard van Sminia.

Op 17-3-1666 werd N. Sanders luitenant in de compagnie van kapitein Frenck, als opvolger van E. Grovestins.
Op 17-3-1666 volgde hij kapitein Tjerck van Solckema op.
Op 19-5-1666 werd Benedictus Teijens luitenant in de compagnie van E. van Grovestins, als opvolger van N. Sierxma.
Op 25-2-1670 werd hij opgevolgd door kapitein H(ector) Glinstra.
Zijn naam op de gedachtenissteen van de nieuwe toren van de kerk te Oosterend (1688).

http://www.simonwierstra.nl/GROVESTINS.htm
Grietman van Hennaarderadeel,aangesteld 21-11-1671.Hij deed afstand in 1706.
Hij woonde te Wommels en daar is in de kerk een wapenbord van hem en zijn vrouw met de datum 14-6-1677 (moet zijn 14-1-1677 ?,hun trouwdatum).
Hij deed belijdenis te Wommels op 11-2-1676 en staat daar in 1679 en 1686 bij de lidmaten, op 1-2-1706 over naar Augustinusga.

In 1670 eigenaar van Cleyn Alserd te Beetgumermolen.

Wapenbord uit 1677 van Edzart Sirtema van Grovestins en zijn vrouw Orsel van Burmania, in de kerk van Wommels.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamEdzart van Grovestins
Woonplaats-
CompagnieC35
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1666
Officier tot1670
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)12979
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenOverige
Familiewapen
Voorganger in C35Tjerck van Solckema
Opvolger in C35Hector van Glinstra

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins