Frederick van Vervou

Woonde te Franeker, op het Martenahuis.
In 1580 vaandrig in cie van Johan van Vervou of Steyn Maltesen

Schreef in het Album Amicorum van Poppe van Feytsma (europeana collections, 1573-1576).
Kapitein van 1583-1590 en wordt opgevolgd door Pieter van Leeuwarden.
In 1588 was Hans van Sint Truyden, alias Hans de Klerk zijn luitenant.

Zonnewijzer uit Franeker uit 1588 met daarop letters FVV (Frederick van Vervou), nu in collectie Fries Museum.

In 1592 is hij bevelhebber van Delfzijl.

1594, 12/13 februari  
Ook (Frederick) Vervou is in deze vesting aanwezig. Zijn sergeant Simon van Leipsich raakt zwaargewond.
Sergeant Jan van Esinge stapt in zijn plaat en belet de vijand door te breken. [zijn heldhaftige optreden heeft mogelijk ervoor gezorgd dat hij later kon promoveren tot kapitein]

Vanaf 1595-1605 hofmeester van stadhouder Willem Lodewijk, waarna Pieter van Regemortes hem hierbij opvolgt.

In 1604 is hij gouverneur van Emden.
Hij schreef ‘Gedenckwaardige geschiedenissen’.
In 1620 wordt hij in Engeland door de koning tot ridder geslagen.

Hij was schrijver der gedenkschriften door het Friesch Genootschap uitgegeven.

http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=267&menu=1&zveld=23e%20boek&volg=20
Schotanus, ‘van de Friesche Historien, pag. 865 (23e boek), 1580.

‘De Friezen hadden in de Sevenwolden om t stropen en brandschatten te beletten etlijcke hupters? gelegdt ende vier vaendels knechten; van Juw Bottinga, van de stadt Bolswerdt van Fervou ende van Steyn Maltes Deenschen Edelman die in de plaets van hopman Schaghen gekomen was. Om dese te vernestelen sondt Lalain, op den laetsten der Maendt, Snater, Gemen ende Oyenbrug, uyt. De Vaendels van Bottinga ende Bolswerdt de lucht krijghende, packten sich tijdlijck wech, ende lieten de last op de andere twee ende sommige peerden staen: welcke te swack vielen; hoewel sich mannelijck weerende. Steyn Maltes was selve niet up der haudt. Johan van Fervou stelde sijn ende Maltes volck in ordre, ende droeg sich kloeckelijck. Bleef vechtende op de plaets doodt; sijn jongste broeder Georg,

Albumbijdrage met portret uit 1574 van Frederick van Vervou in het album van Poppe van Feytsma


’t huijs van Martena tot Franeker
Tekening uit 1697 door M. Brouërius.
(Fries Museum)


Zonnewijzer uit 1588 met wapen en initialen FVV (Frederick van Vervou)
(Fries Museum)


Zonnewijzer uit 1588, met initialen en wapen Frederick van Vervou.
(Fries Museum)

Albumbijdrage met wapen, uit 1574 van Frederick van Vervou in het album van Poppe van Feytsma

Kenmerken

NaamFrederick van Vervou
WoonplaatsFraneker, Martenahuis
CompagnieC03
HOFMEESTERS
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Hofmeester
NationaliteitFriesland
Officier van:1583 en 1595
Officier tot1590? en 1605
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)22276
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Overige
Overige
Opvolger in C03Pieter van Leeuwarden

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins