Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Op 11-3-1653 volgde hij kapitein Arent Furmerius op.
Op 8-2-1655 werd Jr. Gale van Galama vaandrig in zijn compagnie, als opvolger van L.J. Elgersma.
*Coenders, Jr. J. van i.p.v. I(ohan) G(eorg) van Schwartzenberg 4 Dec. 1661

Op 1-10-1661 werd Johan Georgh vrijheer thoe Schwartzenberg ritmeester, als opvolger van graaf van Stirum.
Hij lag als officier in nov. 1662 in Nijmegen.
In 1664 staat hij als ritmeester vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 liep hij mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.

Op 6-1-1665 begeleidde hij vorst Johan Maurits van Nassau-Siegen op ziijn terugtocht naar Holland, maar hij zakte door een brug in Franeker.

9 –> Portret van Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1637-1674)
Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg.
Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

In 1665 werd het Regiment Schwartzenberg opgericht, opgeheven in 1679.
Per 8-2-1672 benoemd als kolonel.
(https://www.uitdeoudekoektrommel.com/militaire-stamboeken-en-conduitelijsten-staatse-leger-1707-1795/)

Hij overleed bij de slag van Seneffe, tegelijk met zijn broer.
Zie ook de tekening van de Slag bij Seneffe, waarop hij met zijn broer staat vermeld als gesneuvelde.
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-82.424

Tieerd Hijlckes, vrijgesel van Belcum, op heden sich door de quartiermeester .eke Gerbens onder het Regement van d’here Swartsenbuerg als ruijter begeven hebbende verclaere en bekenne bij desen gecocht en ontvangen te hebben van den E. Jacob Wijtses, burger binnen Franequer, een wit grauw ruijn om bij mij tot de voorgaende dienst te implojeeren ende dat voor acht en dartigh dalers, in betalinge welx ick rede hebbe getelt vier silveren ducatons en tot betalinge vant voordere assignere ick bij desen den voorschreven Jacob Wijtses op mijn eerst verschenene tractement die ick als ruijter sal verdienen t’ welck ick hem spetialijck verbinde. De obligatie wordt op 16 juni 1668 in de hypotheekboeken van Wonseradeel geregistreerd.
(Hypotheekboeken Wonseradeel inventarisnummer 279 folio 255&so)
(e-mail van Theo Terpstra dd 25-5-2024)

Op 12-11-1675 werd (Johan Georg) Schwartzenberg als ritmeester opgevolgd door Hector van Glinstra.

Leed aangezegd van het overlijden van Jouwerke Bants op 26-7-1659.
Woonde toen te [Beetgum?]
– D’Heere capiteyn Jan, vrijheer toe Swartsenburgh
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Naam Jarick van Burum
Functie Kolonel
Voorganger wijlen Johan George baron van Swartszenborgh
Datum 3-1-1676

Portret van Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1637-1674)
Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg.
Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659


Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Detail van de tekening van de Slag bij Seneffe, 1674
Hierop vermeld met 2x nr. 17 ‘De doode Heeren Swartsenburgh’, dit zijn Johan George (1637-1674) en zijn broer Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1638-1674).
Collectie Rijksmuseum
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-82.424

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
WoonplaatsBeetgum ?
CompagnieRITMEESTERS 4
C42
RangFriese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1653 en 1661
Officier tot1661 en 1674
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)32997
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Beleg, fort, etc.
Voorganger in RITMEESTERS 4George Ernst van Limburg Stirum
Opvolger in RITMEESTERS 4Hector van Glinstra

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins