Thomas van der Ley

vindplaats: westerkerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3919
Ao 1682 den 26 marty is in den heere gerust de e agtbare en voorsienige Albert van der Ley in leven bouwmeester en kerckvoogdt deser steede Leeuwarden oud in’t viefftigste jaer ende legt hier begraven

Anno 1717 den 22 octob sterft den eersamen Thomas van der Ley in leven old capt van een compnie infantery out int 48 iaar en leit alhier begraven

Kenmerken

NaamThomas van der Ley
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:?
Officier tot<1717
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39438
Blog-
AfbeeldingenGrafsteen
Opvolger in ONBEKENDWigle Gales van Hania

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins