Thomas van der Ley

Op 14-3-1691 werd Th(omas) van der Ley kapitein, als opvolger van Jr. F(rans) van Humalda.
Op 20-10-1693 werd Jr. G. Doys kapitein, als opvolger van T(homas) van der Ley.

vindplaats: westerkerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3919
Ao 1682 den 26 marty is in den heere gerust de e agtbare en voorsienige Albert van der Ley in leven bouwmeester en kerckvoogdt deser steede Leeuwarden oud in’t viefftigste jaer ende legt hier begraven
Anno 1717 den 22 octob sterft den eersamen Thomas van der Ley in leven old capt van een compnie infantery out int 48 iaar en leit alhier begraven

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamThomas van der Ley
Woonplaats-
CompagnieC64
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1691
Officier tot1693
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39438
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenGrafsteen
Voorganger in C64Frans Binnert Aebinga van Humalda
Opvolger in C64Gerrit Ernst van Doys

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins