Hendrick Kuysten

-kapitein
-hij werd op 21-1-1675 als kapitein opgevolgd door een N. Aysma, dit is wellicht zijn zwager Schelte van Aysma.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Hij woonde te Den Bosch. In 1641 verzocht hij samen met 13 anderen, lid te worden van de ‘Illustere Lieve-Vrouwe-Broederschap’ aldaar.

Hij werd op 21-1-1675 als kapitein opgevolgd door een N. Aysma, dit is wellicht zijn zwager Schelte van Aysma.

Tresoar:
Bolsward, huwelijken 1672 Vermelding: Ondertrouw op 16 april 1672 Man : Tadeus van Eckringa afkomstig van ‘s-Hertogenbosch Vrouw : Leonora Chatarine de Bauiere Opmerking : hij is weduwnaar, vaandrig onder kapitein Kuysten in garnizoen te ’s Hertogenbosch, zij is geboortig uit Vlaanderen.
Via google nog een kapitein Jonker Gijsbert Kuysten, kapitein vd Handboogschutterij in Den Bosch gevonden, in 1658.

In het BHIC te Den Bosch ligt een archiefdossier van de familie Kuysten.
Archieven.nl
61 Geslacht Kuysten in ‘s-Hertogenbosch, algemene aantekeningen, lijsten van afstammelingen Hendrik Kuyst tot in 11e generatie, idem van Matthijs Kuysten tot in 8e generatie, idem van Nicolaas Kuyst en Mechtelt Witmery tot in 8e generatie, idem van Gijsbert Kuysten en Susanna van Casteren tot in 6e generatie, idem van Nicolaas Kuysten en Hester van der Meer tot in 5e generatie, lijst van afstammelingen van Nicolaas M. Klein en M.C. (Kuysten) van H oesen en 4 brieven aan leden geslacht Kuysten en Klein
Datering: 17e – 19e eeuw
Oude Orde: 1909 2-15 Collectie Aanwinsten (sedert 1986), 1961 55 Handschriftenverzameling RANB
Vindplaats origineel: Den Bosch

Wikipedia:
Kouwenburg
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Kouwenburg (of: Couwenburg) is de naam van een kasteeltje te Vught .
Kouwenburg is een versterkt huis aan Kleine Gent 9-11. Men gaat er van uit dat het reeds omstreeks 1400 bestond, maar harde bewijzen zijn hier niet voor. In 1555 werd het omschreven als een “kasteeltje”. Het huidige gebouw is gesticht in het 2e kwart van de 16e eeuw.
Het pand heeft een ‘beeldbepalende status'[1].
[bewerken ] Eigenaren
In 1549 was het huis eigendom van Jan van den Houck Dirksz., en in 1550 werd het door Jacob Melen verkocht aan Franciscus Bogaert Lambrechtsz., die het in 1556 weer verkocht aan Symon Blancocq, kanunnik van de Bossche Sint-Jan . In 1559 verkocht diens erfgenaam, Sebastiaan Withaen Blancocq Symonsz., blijkbaar de zoon van de priester, het huis aan Goessen van Brecht. Diens erfgenamen verkochten het aan Hendrik van der Aa. In 1611 kwam het door koop aan Jacob Donck Gerardsz. Diens schoonzoon verkocht het in 1658 aan Gijsbert Kuijsten. In 1678 verkopen de erven Kuijsten het kasteel aan Steven van Teffelen, die schepen was van ‘s-Hertogenbosch.

Kenmerken

NationaliteitNEDERLAND
NaamHendrick Kuysten
Woonplaats-
CompagnieC150
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1670?
Officier tot1674
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10766
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in C150Schelte Hotzes van Aysma

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins