Jurjen van Ripperda

Woonde te Leeuwarden (1625).
Woonde te Dekema State.

Afkomstig uit Vorden.
Volgde in 1617 Anthony Cotwis op als kapitein (JP)
Hij was van 1621-1622 hofmeester van stadhouder Ernst Casimir en volgde Pieter van Regemortes op.

Zie schilderij van hem uit 1625 gemaakt door Wybrand de Geest.
Woonde op Dekema State te Jelsum.

Mogelijk is de persoon op het schilderij uit ca. 1615
zie ook: https://rkd.nl/nl/explore/images/16802

In het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden hing een officierenreeks bestaande uit 31 portretten van het Friese Regiment.
Deze reeks werd aangelegd door stadhouder Willem Lodewijk.
Een latere lijst van 26 portretten, meestal met een naam, is bewaard gebleven in Tresoar. (zie artikel Radetsky – negen eeuwen Friesland-Holland).
nr. 13 = Kapitein Ripperda
(LET OP: het kan hier ook om een portret van een andere Ripperda gaan!)

Liep mee in de lijkstatie van Willem Lodewijk in 1620, zie tekening van hem.

In 1627 werd hij als ritmeester benoemd van vaan nr. 86 (harquebusiers) op repartitie van Groningen (JP).

Zie leedbrief begrafenis Julius van Botnia, 20-9-1625
Woonplaats: Leewarden
x – Jr. Jurghien van Ripperda met sijn huysvrouwe
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Portret van Jurjen van Ripperda (1571-1632), geschilderd door Wybrand de Geest in 1625.


Portret van ‘een’ Ripperda, geschilderd ca. 1615-1620. Het kan hier dus gaan om kapitein Jurjen van Ripperda (1571-1632)


George (Jurjen) van Ripperda (1571-1632)
Lijkstatie Willem Lodewijk, 1620

Dekema State te Jelsum, behoort den Heer van Dois, bewoond door den Heer de Lannoy, 1722
Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamJurjen van Ripperda
WoonplaatsJelsum, Dekema State
CompagnieGRONINGER REGIMENT
HOFMEESTERS
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Hofmeester
Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins
Officier van:1617 en 1620
Officier tot1627 en 1622
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33189
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in GRONINGER REGIMENTCaspar van Ewsum
Opvolger in GRONINGER REGIMENTAnthony Cotwis

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins