Jurjen van Ripperda

Woonde te Leeuwarden (1625).
Woonde te Dekema State.

Afkomstig uit Vorden.
Volgde in 1617 Anthony Cotwis op als kapitein (JP)
Hij was hofmeester van stadhouder Ernst Casimir.

Zie schilderij van hem uit 1625 gemaakt door Wybrand de Geest.
Woonde op Dekema State te Jelsum.

Mogelijk is de persoon op het schilderij uit ca. 1615
zie ook: https://rkd.nl/nl/explore/images/16802

Liep mee in de lijkstatie van Willem Lodewijk in 1620, zie tekening van hem.

In 1627 werd hij als ritmeester benoemd van vaan nr. 86 (harquebusiers) op repartitie van Groningen (JP).

Zie leedbrief begrafenis Julius van Botnia, 20-9-1625
Woonplaats: Leewarden
x – Jr. Jurghien van Ripperda met sijn huysvrouwe
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Portret van Jurjen van Ripperda (1571-1632), geschilderd door Wybrand de Geest in 1625.


Portret van ‘een’ Ripperda, geschilderd ca. 1615-1620. Het kan hier dus gaan om kapitein Focke van Ripperda (ong. 1580-1617)


George (Jurjen) van Ripperda (1571-1632)
Lijkstatie Willem Lodewijk, 1620

Dekema State te Jelsum, behoort den Heer van Dois, bewoond door den Heer de Lannoy, 1722
Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NaamJurjen van Ripperda
WoonplaatsJelsum, Dekema State
CompagnieGRONINGER REGIMENT
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitGroningen
Officier van:1617
Officier tot1627
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33189
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in GRONINGER REGIMENTTjaert Wilhelm van Herema
Opvolger in GRONINGER REGIMENTAnthony Cotwis